Acte

Instal·lacions de combustió i equips a pressió. Noves Normatives
Descripció: Per als fabricants d'equips a pressió conèixer els processos de soldadura són essencials. L'edició del 2018 de la norma UNE-EN ISO 15614-1 sobre qualificacions de soldadura difereix sensiblement de l'edició anterior en format, i aporta canvis de contingut tècnic.

El RD 1042/2017 que transposa la directiva UE 2015/2193 sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera d'agents contaminants comprèn les instal.lacions a partir d'1 MW de potència, i afecta directament tots els fabricants de calderes perquè la normativa entra en vigor a finals d'aquest any, i el 2025 i 2030 afectarà també a calderes existents.

Amb la Jornada volem contribuir a augmentar la sensibilitat, divulgar, potenciar i fer conèixer entre els industrials del sector les millors solucions pel que fa a emissions i eficiència energètica en les instal.lacions de combustió. Seguint, d'aquesta manera, la línia de compromís del Gremi de Caldereria amb l'Ajuntament de Barcelona en la protecció del medi ambient i la sostenibilitat.

Programa
09:00 - Recepció assistents
09:25 - Benvinguda a càrrec COEIC i Oriol Sagarra, secretari del Gremi de Caldereria
09:30 - Qualificacions de soldadura: Nova norma UNE-EN ISO 15614-1:2018, a càrrec de Pedro Nicolás Bagnaroli, expert de TÜV Rheinland, ASME Authorized Inspector
10:15 - Directiva (UE) 2015/2193 sobre limitació d'emissions d'instal.lacions de combustió, a càrrec de Renzo Volpato - Technical Manager Export Dep. CIB UNIGAS
11:00 - Pausa-cafè
11:30 - Eficiència energètica de les instal.lacions de combustió, a càrrec de Renzo Volpato - Technical Manager Export Dep. CIB UNIGAS
12:15 - Disseny d'equips a pressió: comparativa entre els Codis ASME VIII-1, AD-Merkblätter i EN 13445, a càrrec de Josep Maria Perdigó, Enginyer Industrial, Secretari tècnic del Gremi de Caldereria
12:50 - Torn obert de preguntes
13:20 - Fi de la jornada

CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA A: gremi@gremicaldereria.com. Telèfon: 93 453 56 30

Dates: 08/05/2018
Horari: a les 9 hores
Lloc: Col.legi d'Enginyers Industrials. Via Laietana, 39, 5a platna