Acte

Tractament correctiu de l'aigua en circuits de calefacció i ACS
Descripció:
L'Agrupació de Catalunya d'Atecyr, presenta aquesta Jornada que vol donar a conèixer els principals problemes de l'aigua en els circuits, ja sigui circuits oberts d'aigua de consum o circuits tancats de calefacció o climatització. Els problemes més freqüents que apareixen en aquest tipus de circuits són la corrosió, les incrustacions calcàries i la formació d'algues i fangs. A continuació, es plantejaran solucions i tractaments útils per evitar aquests problemes, diferenciant entre els dos tipus de circuits anteriorment esmentats

Per circuits d'ACS, es parlarà de sistemes tan diversos com la descalcificació o la dosificació de polifosfats. Per al cas de circuits tancats, el tractament proposat es basa en els additius químics SoluTECH.

Aquesta gamma, específicament dissenyada per adaptar-se als exigents requisits de les calderes de condensació i bombes de calor, conté productes per a la neteja correctiva, reparació de fuites i la protecció preventiva. Durant la Jornada s'incidirà en les peculiaritats de cada producte, forma i dosi d'aplicació així com els seus avantatges i limitacions d'una forma molt pràctica per ajudar tant a instal·ladors, mantenidors com a enginyers projectistes d'aquest tipus d'instal·lacions.

Programa detallat
Dates: 31/01/2018
Horari: De les 18 a les 20 h
Lloc: A la seu dels EIC