Acte

Fòrum de Patrimoni Industrial
Descripció: Carles Sudrià i Tray i Anna Maria Aubanell i Jubany, ens parlaran i presentaran el nou llibre publicar per la Fundació Gas Natural Fenosa "Història de la indústria del gas a Catalunya".

La Fundació Gas Natural Fenosa ha editat una publicació que introdueix en la trajectòria econòmica i empresarial de la indústria del gas a Catalunya, que serà la protagonista del següent "Fòrum de patrimoni industrial" mitjançant una presentació a càrrec dels seus autors, Carles Sudrià i Anna Maria Aubanell. El gas d'hulla va ser una de les innovacions més significatives de la Primera Revolució Industrial i va tenir una importància cabdal en la transformació de les formes de vida i de treball des del mateix moment de la seva introducció, en el segon terç del segle XIX. En una primera part, el llibre presenta una anàlisi de l'evolució de la indústria del gas a Catalunya des de la creació de la pionera Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, el 1842, fins a la desaparició de les darreres fàbriques, en els anys 1990. La segona part de la publicació es dedica a l'estudi de la trajectòria individual de les 32 fàbriques que van arribar a existir fora de Barcelona.

Els autors:
Carles Sudrià i Triay és catedràtic de la Universitat de Barcelona. Ha publicat abastament sobre història del sistema financer i història industrial i energètica. Ha estat un dels iniciadors de la història de la indústria del gas a Espanya.
Anna Maria Aubanell i Jubany és professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en la història de la indústria elèctrica i en l'estudi de les formes de competència vigents en cada mercat.

L'acte de presentació del llibre també comptarà amb les intervencions del Director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà Sugranyes, i la moderació i clausura de l'acte a càrrec de Pere A. Fàbregas, President de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Al finalitzar l'acte es farà entrega d'un exemplar als assistents.

Informació addicional

Cal fer inscripció prèvia per telèfon 93 780 37 87 o bé per correu electrònic a secretaria@amctaic.org
Dates: 29/01/2018
Horari: A les 18.30 h a la seu dels EIC.