Projecte 3.0

El Projecte 3.0 està constituït per 30 programes que corresponen als 30 punts que la candidatura de l’actual Junta Directiva i de Govern van proposar desenvolupar.

En realitat constitueixen una proposta de canvi de les estructures i orientació de les activitats de les nostres institucions d’acord amb les línies que es van traçar al Pla Director del any 2011. En aquest sentit, el Projecte 3.0, és un projecte de gestió del canvi que ens hem compromès a realitzar.

A començaments del 2014 es va constituir una Comissió Delegada per dur a terme aquest projecte, constituïda pels 10 companys que lideren un o més dels 30 projectes abans esmentats i presidida per Josep Ma. Vilà com a director del Projecte 3.0.

Els 30 projectes no són independents, sinó que estan fortament relacionats, pel que la estratègia del seu desenvolupament passa per prendre decisions amb varies voltes i per establir una adequada priorització en la seva execució.

Una gestió del canvi no es pot fer des de un grup tancat. Ha de saber escoltar i contrastar el seus anàlisis, i les seves propostes, amb el màxim possible de companys i d’experts en la matèria corresponent. Un projecte de gestió del canvi arriba a bon port si s’aconsegueix la complicitat del màxim dels implicats.

La transparència és també fonamental. Pel que tota la informació del projecte, aprovada per la junta Directiva i de Govern, estarà disponible en aquesta pàgina. Tanmateix, les sessions informatives i de debat, abans esmentades, gravades en vídeo també estan disponibles, a fi de poder recavar també aportacions, sobre els temes debatuts, de tots els companys que vulguin fer-ho.

Podeu fer les aportacions que considereu a transparencia@comunicacio.eic.cat

 

Arxiu Data Mida
PDF icon VI Sessió Informativa Trimestral 17/11/2016 2 MB
PDF icon V Sessió Informativa Trimestral 26/05/2016 1.48 MB
PDF icon IV Sessió Informativa Trimestral 26/05/2016 688.92 KB
PDF icon III Sessió Informativa Trimestral 16/07/2015 1.3 MB
PDF icon II Sessió Informativa i de Debat 26/02/2015 1.76 MB
PDF icon I Sessió Informativa i de Debat 21/10/2014 764.96 KB
PDF icon Grups de Treball del P3.0 06/11/2014 106.32 KB