Legislació de col·legis

Informació de la futura Llei de Serveis i Col·legis Professionals

  • S'ha sotmès a informació pública l'Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. Consulta el document
  • El Consejo General demana suport per paralitzar el projecte de llei estatal de col•legis professionals. Més informació
  • El Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea aposta per la col•legiació de les professions lliberals. Més informació
  • Cartes al president i els ministeris que ens afecten sobre l'avantprojecte de la llei de seveis i col·legis professionals. Més informació