Informació òrgans de govern

Aquí trobareu un resum dels temes més destacats tractats a les diferents reunions dels òrgans de govern de l’AEIC i COEIC.