Estatuts

  • Estatuts aprovats per Resolució del 13/01/2000
  • Resolució JUS/735/2009, de 17 de març, de modificació dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
  • Resolució JUS/2794/2009, de 7 d’octubre, de modificació dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
  • Resolució JUS/706/2013, de 27 de març, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.
  • Resolució JUS/248/2017, de 14 de febrer, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'enginyers Industrials de Catalunya