Relació i networking

Empresa adherida és una xarxa de relació empresarial. Un dels principals objectius de la iniciativa Empresa adherida és el foment de la relació entre les institucions dels Enginyers i les empreses, però també la relació i l'establiment de sinergies entre les pròpies empreses adherides. 

Comissions. Participació activa a les Comissions tècniques i de gestió com a via de relació empresarial i visibilitat mediàtica de l'empresa.

Associacions i entitats vinculades. Establiment de sinèrgies entre l'empresa i les associacions vinculades als EIC.

Activitat institucional. Participació en els principals actes corporatius dels EIC com la Diada de l'Enginyer, Esmorzars 8:30 Enginyers Matí.

L'Observatori de la Competivitat. Participació en el document de diagnòsi de la competivitat de la indústria catalana.

Trobades Empresa adherida. Cel·lebració de dos jornades anuals amb la participació de directius d'empreses destacades.