ALBAREDA ENGINYERIA PROJECTES, SLP

Data adhesió
dimarts, 1 febrer, 2011
 
 
Adreça
Av. Barcelona, 48, 4t 2a
Població
Igualada
CP
08700
 
 
Telèfon
938 032 584
Fax
938 054 813
Email
info@albaredaenginyeria.com
Web
 
 
Sector d'activitat
Serveis d'enginyeria
Codi CNAE
7112
Num. treballadors
7
Num. col·legiats
1

ALBAREDA ENGINYERIA és una empresa que té el seu orígens a l’any 1.996.
L’activitat principal d’ALBAREDA ENGINYERIA és l’elaboració de projectes, estudis i auditories mediambientals, obres i instal•lacions, de seguretat i salut en el treball, estalvi i optimització energètica i d’enginyeria en general, així com també la direcció tècnica de projectes d’enginyeria en general. Realització de mesures, plànols, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes i altres treballs anàlegs.
L’empresa disposa d’unes oficines amb una superfície adequada per a desenvolupar l’activitat, disposant dels mitjans materials necessaris per a dur-la a terme.
El personal de l’equip d’ALBAREDA ENGINYERIA està format per enginyers i personal tècnic en delineació i administració.
Des del 2006 ALBAREDA ENGINYERIA disposa de la certificació ISO 9001.