AIGÜES VIC

Data adhesió
dimecres, 1 maig, 2013
 
 
Adreça
c/ de la Riera, nº6
Població
Vic
CP
08500
 
 
Telèfon
93 885 25 00
Fax
93 88958 80
Email
avsa@aiguesvic.com
Web
 
 
Sector d'activitat
Cicle Integral de l’Aigua
Codi CNAE
3600
Num. treballadors
25
Num. col·legiats
1

L'objecte d'Aigües Vic, SA (AVSA) és la gestió del subministrament i abastament d'aigua potable a Vic i a altres municipis, mitjançant l'empresa del grup Abastaments, tractaments i control d'Aigües SL (ATCA, SL). Així com la col•laboració via empreses participades en el sanejament i la depuració de les aigües residuals, amb la intenció de tenir una presència en tot el cicle urbà de l'aigua.

Aigües de Vic té la voluntat d'oferir els seus serveis als ciutadans, comerços, institucions i empreses. Així com, col•laborar amb els municipis, aportant una gestió tècnica i econòmica eficient i transparent conjuntament amb els Ajuntaments que ho requereixin.

Per oferir aquest servei, com a empresa té la capacitat i experiència de realitzar anàlisis tecnicoeconòmics que identifiquen els principals problemes de gestió de l'abastament, recopilant la informació i disponibilitat de cabals, qualitat, gestió de xarxa, anàlisi tarifari i econòmic del servei, aportant les solucions i eines adients per la millora contínua del servei.

Dins de la seva activitat AVSA disposa d'un laboratori propi amb els recursos humans i tècnics adequats per poder realitzar totes les analítiques de l'aigua potabilitzada i subministrada per la pròpia empresa. A la vegada ofereix els serveis a empreses i particulars per a realitzar tot tipus d'analítiques, així com la presa de mostra si el client ho sol•licita.