Agenda d'activitats

Gener 2019

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aula d'extensió universitària
10

11

12

13

14

15

Introducció a les Smart Grids. Xarxes elèctriques intel·ligents
16

Aula d'extensió univesitària

Treu profit al teu perfil de LinkedIn i potencia el teu networking

Preparació i gestió dels contractes de serveis d'enginyeria
17

Desenvolupament d'equips. Equips d'Alt Rendiment
18

19

20

21

BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2019
22

Adequació de màquines en ús a les normes de marcatge CE per a l'acompliment del RD 1215/1997
23

Aula d'extensió universitària
24

Conflict coaching. 5 claus per a la prevenció i resolució de conflictes

Coordinació de seguretat i salut i coordinació d'activitats empresarials en obres i manteniment. Aplicació al Facility Management
25

Aplicació de la ITC-BT 52 en els projectes d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics
26

27

28

29

El Facility Management generador de valor per a les empreses

Projecte luminotècnic d'enllumenat exterior. Mesura i control reglamentari
30

Corrents de curtcircuits i posades a terra en Baixa Tensió

L'Entrevista Comercial: superar objeccions i tancar la venda

Blockchain i les seves aplicacions empresarials

Aula d'extenció universitària
31

Gestió integral del risc a l'empresa des de la generació de valor afegit