Si no visualitzes bé, clica aquí

Subvencions per formació 2018

 

DIA
Fins el 31/12/18
LLOC
Demarcació Girona EIC
Adscrits a la Demarcació
 
 
La teva feina requereix que continuïs formant-te cada dia?

Amb l'objectiu primordial d'ajudar al màxim els professionals, la Demarcació de Girona ofereix subvencions per formació per tots els col·legiats/des -actius i aturats- que s'inscriguin a cursos que es realitzin tant al COEIC com a institucions externes.

Consulta les bases de subvencions per formació d'aquest 2018:


 
SUBVENCIONS PER FORMACIÓ 2018
 
En la reunió de Junta Directiva celebrada el 23 de gener de 2018, s’ha aprovat l’assignació d’una partida de 4.000 € del pressupost ordinari de la Demarcació destinada a atorgar subvencions per formació a tots els col·legiats de la Demarcació que ho sol·licitin per a inscripcions a cursos que s’imparteixin en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 del present any.
 
Les subvencions s’aplicaran segons el següent esquema :
 
 
 • Inscripcions a cursos i conferències, relacionats amb la professió i organitzats per altres institucions
  • Subvenció del 20 % de l’ import de la matrícula per als col·legiats amb antiguitat superior o igual 3 anys
  • Subvenció del 15 % de l’ import de la matrícula per als col·legiats amb antiguitat superior als 2 anys i inferior als 3 anys
  • Subvenció del 8 % de l’ import de la matrícula per als col·legiats amb antiguitat superior a 1 any
 
 • Inscripcions a cursos i conferències, relacionats amb la professió i organitzats a la seu central de Barcelona de l’ EIC
  • Subvenció de 25 € / sessió
 
Per tal de poder acollir-se a aquests ajuts es seguiran les següents condicions:
 
 1. Topall màxim de 500 €/ anuals per col·legiat.
 2. Els col·legiats en situació d’atur es podran beneficiar del 50% de la subvenció en l’ import de la matrícula per als cursos impartits a la Demarcació de Girona dels EIC -fins a un màxim del 35% dels matriculats - . En el cas de cursos externs, la subvenció serà del 20 %.
 3. Les sol·licituds per a la subvenció dels cursos s’hauran de presentar a girona@eic.cat adjuntant còpia de la factura, a nom del col·legiat (a títol personal, no a nom d’empresa), amb un termini màxim de fins a 2 mesos posteriors a la data de la matrícula.
 4. L’aprovació i abonament d’aquestes subvencions es farà efectiu a partir del 31/01/2019, un cop s’hagin aprovat per la  Junta Directiva.
 5. L’ import màxim total que destinarà la Demarcació a les subvencions és de 4.000 €, en cas de rebre un nombre de peticions que suposessin superar el volum pressupostat, s’aplicarà un prorrateig a les subvencions de manera que tots els col·legiats se’n puguin beneficiar.
 
 
Per consultes truca al 972.21.19.12 o bé envia un correu a girona@eic.cat
 
Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de Girona
C/ Narcís Blanch 39, 17003 Girona
tel. 972 21 19 12      Fax. 972 21 84 25
Si no desitges rebre més informació clica aquí