Enginyers Voluntaris

En aquest apartat hi ha totes les peticions de voluntaris actives que hem rebut de diferents entitats sense ànim de lucre. Si estàs interessat en qualsevol d'elles contacta amb la Montse Hita al 93 319 23 00 o envia un email a mhita@eic.cat

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport al col·lectiu de jovent ex-tutelat que han d’emprendre la seva vida adulta.

La missió de Punt de Referència és afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida del jovent ex-tutelat en risc d’exclusió social, en el seu procés d’emancipació.

La Fundació Hospitalitat està al costat de persones malaltes i persones amb discapacitat.

La Fundació CEL es dedica a l'atenció socioeducativa d'infants, adolescents en situació de vulnerabilitat i llurs famílies.

La Fundació Portolà s'encarrega de la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel•lectual, mitjançant la creació de llocs de treball, la formació ocupacional i el suport social.

La Fundació El Molí d’en Puigvert és una entitat privada, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, orientada a la inserció laboral i social de persones amb trastorns de salut mental.

La Fundació Salut Alta Educant per crèixer busquen voluntaris per que acompanyin i donin suport al reforç escolar de joves de 12 a 16 anys.

Voluntari per la coordinació dels serveis de manteniment a Tarragona. Les seves funcions serien: seguiment de l'estat dels edificis, equipaments i instal•lacions tècniques; coordinació de tasques de manteniment, reformes i noves instal•lacions; i planificació de treballs de manteniment

Gestió mediambiental en les diferents activitats de l’entitat, especialment en: sensibilització ambiental del personal, gestió correcta dels residus, obtenció i manteniment de autoritzacions de gestió de residus, preparació dels informes anuals com a gestor de residus, col•laborant amb el Responsable de Qualitat i Medi Ambient, conjuntament amb altres voluntaris.