Enginyers Voluntaris

En aquest apartat hi ha totes les peticions de voluntaris actives que hem rebut de diferents entitats sense ànim de lucre. Si estàs interessat en qualsevol d'elles contacta amb la Montse Hita al 93 319 23 00 o envia un email a mhita@eic.cat

La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social va ser promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona el juliol de 1990. La raó de la seva creació fa més de 25 anys, era impulsar un projecte d’inclusió residencial per a les famílies usuàries de Càritas Diocesana de Barcelona, que es trobaven en situació d’exclusió social i/o marginació. Aquest objectiu s’assolia mitjançant la cessió temporal a aquestes famílies d’un habitatge gestionat per la Fundació.

La Fundació Esclat és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’Utilitat Pública que contribueix, des del seu compromís ètic, mitjançant suports i oportunitats, a què cada persona amb paràlisi cerebral o altres discapacitats similars, i la seva família, pugui desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadana de ple dret en una societat justa i solidària.

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA, és una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1992, que desenvolupa activitats de formació i inserció sociolaboral per a persones que es troben en risc d’exclusió social. Desenvolupa tasques relacionades amb la restauració, el comerç de bens de segona mà, gestió de deixalleries i recollida i gestió de residus.

La Federació Catalana del Voluntariat Social és plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya des de l’any 1989, aplega avui 350 entitats amb les quals impulsa recursos i serveis per afavorir l’acció voluntària. Aquesta tasca, feta conjuntament amb totes elles, impacta sobre un total de 80.000 persones voluntàries

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport al col·lectiu de jovent ex-tutelat que han d’emprendre la seva vida adulta.

La missió de Punt de Referència és afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida del jovent ex-tutelat en risc d’exclusió social, en el seu procés d’emancipació.

La Fundació Hospitalitat està al costat de persones malaltes i persones amb discapacitat.

La Fundació CEL es dedica a l'atenció socioeducativa d'infants, adolescents en situació de vulnerabilitat i llurs famílies.

La Fundació El Molí d’en Puigvert és una entitat privada, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, orientada a la inserció laboral i social de persones amb trastorns de salut mental.

La Fundació Salut Alta Educant per crèixer busquen voluntaris per que acompanyin i donin suport al reforç escolar de joves de 12 a 16 anys.

La Fundació Ires busca enginyers voluntaris per a l'assessorament a la gestió de qualitat, concretament per al manteniment de la ISO 9001:2015 i per donar suport a la direcció en tema de protecció de dades.