Tractaments d'aplicació de resines en paviments i ferms d'àmbit industrial

dilluns, 4 desembre, 2017

L'Auditori Pompeu Fabra de la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya ha estat l'escenari on s'ha desenvolupat la conferència Tractaments d'aplicació de resines en paviments i ferms d'àmbit industrial. En les tres xerrades s'ha presentat el disseny de formigons de retracció compensada, els tractaments d'aplicació de resines en l'àmbit industrial i la consolidació del suport dels paviments.

Amb aquestes conferències s'ha buscat donar a conèixer l'aplicació de diferents sistemes d'injecció i la posada en obra de resines per a la consolidació i regularització de ferms industrials; així com la injecció de resines expansives Uretek per a la consolidació i aixecament de paviments i ferms industrials.

La primera intervenció ha anat a càrrec de José Antonio Rodríguez, director tècnic d'Aditivos Mapei, que ha compartit amb els assistents les idees generals i la possibilitat d'aplicació dels formigons de retracció compensada. "El formigó presenta diferents tipus de retracció: plàstica, tèrmica, per assecat i endògena (química + autògena)", ha explicat Rodríguez, que ha afegit que "és important determinar en cada cas la importància de cada retracció per poder actuar en conseqüència". A més, ha exposat que Aditivos Mapei té tres sistemes fonamentals: bàsic, avançat i excel·lent, que "al mateix temps poden ser estudiats amb armadura de repartiment i/o fibra estructural".

Tot seguit, Rubén Galisteo del Río, delegat a la zona est. d'Uretek Soluciones Innovadoras, ha abordat dos temes: la millora de terrenys amb resina expansiva Uretek (Tecnologia Deep Injections) i l'aplicabilitat del Sistema d'Injecció de Resina Expansiva en l'àmbit industrial. Galisteo ha assegurat que "amb la Tecnologia Deep Injections d'Uretek es milloren les propietats geotècniques del terreny de cimentació". Així mateix, també "permet el control làser de moviments durant l'execució al mateix temps que fa un control de qualitat de la millora del terreny tractat a posteriori".

D'altra banda, la resina expansiva es caracteritza per tenir una senzilla execució: no requereix obres auxiliars ni tampoc estructurals, ja que consisteix en una intervenció de millora de terreny que no cal lligar amb l'obra existent. 

El darrer ponent ha estat Javier Fortuny, Product Manager de la Linea de especialitats Flooring Systems de MAPEI, qui ha explicat que cal decidir el tractament dels revestiments després “ de conèixer l’estat del paviment, l’ús previst, contactes amb productes químics (tipus, concentracions,...), temperatures de contacte, les exigències mecàniques (transit, impactes,…), timings d’entrada en servei, requeriments sanitaris, ......”, aquesta informació determinant també  serà útil  en el càlcul dels costos de l'aplicació "s'ha de tenir en compte la preparació mecànica de la superfície (fresat, granallat,….), els metratges, i l'estat dels suports, els timings,…”. Pel que fa als sistemes presentats cal destacar la tecnologia MAPEFLOOR CPU, resines a base de Poliuretà-ciment que suposa les mes altes prestacions davant exigències mecàniques, químiques e inclús ha xoc tèrmic de fins 120ºC, a mes la seva ràpida entrada en servei i la capacitat de ser aplicat en suports que presentin humitat el defineixen com el paviment industrial per excel·lència.

L'acte ha acabat amb un torn de preguntes i respostes amb el qual els assistents han pogut compartir els seus dubtes i comentaris amb els conferenciants.