Suspensió de l'atorgament de llicències i/o comunicats al Districte de Gràcia, Rambla de Poblenou i Barri de Poble Sec

dijous, 9 octubre, 2014

DISTRICTE DE GRÀCIA

Acord d'aprovació inicial del Pla Especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte de Gràcia.

En aquest acord també es suspenen l'atorgament de llicència i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes, així com les llicències d'obres vinculades de les següents activitats:
- Activitats musicals, Activitats de restauració, Botigues de conveniència, Botigues de plats preparats, Comerç alimentari amb degustació, Albergs de joventut, Residències d’estudiants

(S’exclouen de la suspensió les sol•licituds de tramitació de plans i/o projectes de gestió, i d’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, presentades abans de l’adopció de l’acord, així com les que es sol•licitin en execució d’instruments de planejament urbanístic derivat en tràmit en el moment de l’adopció de l’acord)

RAMBLA DE POBLENOU

Acord de Suspensió a l’àmbit de la Rambla de Poblenou que té com a finalitat procedir als estudis previs a la tramitació d’un Pla especial per a la regulació dels establiments de concurrència  en aquest àmbit.

En aquest acord es suspenen l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes, així com les llicències d’obres vinculades de les següents activitats:

- Espectacles, activitats d’exhibició i espectacle, Activitats musicals, Activitats de restauració, Activitats de jocs i atraccions(excepte ludoteques), Locutoris

(S’exclouen de la suspensió les sol•licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de aquestes activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, així com les sol•licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC) si la sol•licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data esmentada i  també, les sol•licituds de llicències d’obres i comunicacions prèvies, que es sol•licitin amb posterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest acord de suspensió)

BARRI DE POBLE SEC

Acord de Suspensió a l’àmbit del Barri de Poble Sec que té com a  finalitat procedir als estudis previs a la tramitació d’un Pla especial per a la regulació dels establiments de concurrència en aquest àmbit.

En aquest acord es suspenen l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes, així com les llicències d’obres vinculades de les següents activitats:

- Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts, Activitats musicals, Activitats de restauració, Activitats de jocs i atraccions (excepte ludoteques), Activitats audiovisuals, Bodegues, Comerç alimentari amb degustació, Orxateries i gelateries (encara que no tinguin degustació), Menjars preparats
 
(S’exclouen  de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de l’activitat presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió i les obres que es sol•licitin amb posterioritat a aquesta data)