Suspensió de l'atorgament de llicències i/o comunicats al Districte de Les Corts

dijous, 23 octubre, 2014

Acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial d'establiments de pública concurrència del Districte de Les Corts

En aquest acord també es suspenen l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes, així com les llicències d’obres vinculades de les següents activitats:

a) A tot l’àmbit de districte:

Activitats musicals, Activitats de jocs i atraccions, Activitats desenvolupades per mitja d’aparells  electrònics o audiovisuals  amb intervenció de públic o no, Activitats d'exhibició individual o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic, sempre que no tinguin la consideració de cinema (sales x) o de sales de festes amb espectacle, i que es poden complementar amb la venda de productes de caire, Clubs socials privats o similars, Clubs socials privats de fumadors de tabac, Altres establiments amb espais destinats a relacions sexuals

b) A la zona d’especial restricció

Activitats de restauració, Comerç alimentari amb degustació

S’exclouen de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de aquestes activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, així com les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC) si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data esmentada i també, les sol·licituds de llicències d’obres i comunicacions prèvies, que es sol·licitin amb posterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest acord de suspensió.

Enllaç a la notícia de Suspensió de l'atorgament de llicències i/o comunicats al Districte de Gràcia, Rambla de Poblenou i Barri de Poble Sec.