Els sistemes de Continuïtat de Negoci, la millor manera de minimitzar l'impacte d'esdeveniments disruptius en les activitats empresarials

dijous, 13 desembre, 2018

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

En l’entorn actual de canvi continu, inestabilitat i incertesa, és precís treballar en actuacions que  minimitzin  l’impacte dels  potencials atacs i riscos envers la nostra empresa”, va defensar Benito Cerrillo, CIO (Chief Information Officer) del Grup Vichy Català, en la Jornada sobre sistemes de Continuïtat de Negoci, organitzada pel Grup de Treball Business Continuity de la Comissió de Gestió Empresarial, que es va celebrar el passat 3 de desembre a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya a Barcelona.

   

Josep Maria Peiró, secretari del Grup de Treball Business Continuity, va recalcar la  vigència dels sistemes de Continuïtat de Negoci ja que en l’entorn actual als riscos tradicionals s’adjunten noves amenaces com les derivades de la ciberseguretat, els efectes del canvi climàtic, el nou estil de  vagues i/o manifestacions amb efectes colaterals, entre d’altres. Josep Maria Peiró també va afegir que l’organització del Grup de Treball és fruit de vàries comissions dels Enginyers Industrials de Catalunya amb col·laboracions interdisciplinars amb enginyers Informàtics, enginyers de Telecomunicacions i  experts professionals en la Continuïtat de Negoci.

Ángel Pérez Beumala, gerent d’Organització i Ciberseguretat d’Abertis autopistes, va recalcar que “actualment tenim més de 8.400 milions de dispositius connectats en IoT i, cap al 2020, ja en tindrem més de 20.400 milions”.  En concret, va explicar que ABERTYS té dispositius connectats en IoT per proveir als seus usuaris de, per exemple, avisos de gelades, de neu, inundacions, i garantir, d'aquesta manera, la seva seguretat en la conducció. També va assenyalar que, per aquesta raó, “la ciberseguretat ha de ser una de les prioritats en les organitzacions a causa dels efectes potencials dels atacs sobre els sistemes ”.  

L’objectiu final dels mètodes de Business Continuity és aconseguir una empresa resilient però, com va advertir Gema Brihuega, BCM i Crisis Manager de Vodafone, “la resiliència s’aconsegueix al llarg del temps, destinant molts recursos en treballar-la i comptant sempre amb el recolzament de l’alta direcció”.

 

Un dels grans reptes actuals és la integració OT i IT i aconseguir, com va dir Emilio Anglès, Power Control i Information Systems de Mgr.Kellogg, “fer visible allò que és invisible, convertir la xarxa industrial en una planta digital més àgil i flexible i, d’aquesta manera, assegurar la continuïtat del negoci”. Però si s’ha d’anar cap a una Indústria 4.0, els recursos humans de les empreses també han de ser 4.0. Així ho va exposar, David Forner, responsable de la unitat de Consultoria del CESICAT (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya), qui va assenyalar que “cal treballar per aconseguir hàbits cibersaludables en els recursos humans de les organitzacions per, d’aquesta manera, reduir les vulnerabilitats sempre creixents en un món IoT”. David Forner també va advertir que els atacs cada cop són més sofisticats i amb costos més baixos, l’entorn de les empreses cada cop és més vulnerable i és necessari desenvolupar una multiplicitat de protocols diferents. “La continuïtat de negoci ha d’adaptar-se perquè els atacs i els riscos ho fan”, va afegir el responsable del CESICAT.

Miquel Àngel Estruga, responsable del Grup de Treball Business Continuity i enginyer industrial d'Organització a Maastricht Consultants, va exposar les avantatges de comptar amb solucions de Continuïtat de Negoci en les empreses “ja que les preparen per a prendre decisions àgils i efectives davant els esdeveniments referenciats de baixa probabilitat però d’un altíssim impacte en l’organització, incloent aquí els riscos de tipus  reputacional” .

El sector de la logística va centrar la part final de la jornada amb l’empresa Transportes Frigoríficos de Jaén. Julio I. Anguita Gonzalez, director d'operacions, i Enrique Gonzalez Peco, director comercial, van fer referència a com les noves tendències de mobilització soci-econòmiques, vertebrades a través de les xarxes socials,  poden paralitzar les carreteres i autopistes i, conseqüentment, els serveis logístics de mercaderies. En aquesta línia, van defensar la importància de disposar de Plans de contingència provisionals com seria el canvi i adaptació a noves rutes geogràfiques validades, mesures en prevenció de sostracció de la mercaderia amb sistemes IOT tipus  detectors d’agressió de parets del tràiler, controls geogràfics via GPS, sistemes d’alarmes, utilització d’aparcaments segurs, entre d’altres.

 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada