Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb el terme d’enginyeria de l’edificació

dimarts, 31 juliol, 2018

Arran de la demanda interposada pel nostre Col·legi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès la sentència 593/2018, d’11 de juliol, per la qual declara no ajustats a dret i anul·la la resolució JUS/450/2015, de 6 de març, pel que fa a la inclusió del terme “enginyers de l’edificació” dels articles 12, 13, 16 i 22 dels estatuts del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

La sentència recorda que la jurisprudència del Tribunal Suprem (i transcriu la sentència de 17 de novembre de 2011) ja ha declarat que és incorrecte l’ús d’aquest terme “d’enginyeria de l’edificació” per part dels professionals de l’arquitectura tècnica.