La seguretat en les instal·lacions nuclears i el paper del Consell de Seguretat Nuclear

dilluns, 19 juny, 2017

Javier Dies, Doctor en enginyeria industrial i per l'ETSEIB-UPC, catedràtic de Tecnologia Nuclear de l'ETSEIB de la UPC i Conseller del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), ha dut a terme una conferència, organitzada per la Comissió d’Energia dels EIC, on els dos eixos principals han estat la seguretat en les instal·lacions nuclears i el paper del Consell de Seguretat Nuclear. Els pròxims anys han de renovar-se les llicències d'operació d'un bon nombre de centrals nuclears, per tant, la Comissió d'Energia ha considerat oportú realitzar una jornada en què s'exposi el procés d'avaluació de les revisions periòdiques de seguretat, el tipus i la finalitat dels informes que s'elaboren i la responsabilitat del CSN en aquest procés.

La seguretat nuclear té per objecte minimitzar els riscos potencials radiològics de les instal·lacions nuclears derivats de la manipulació i l'emmagatzematge de substàncies nuclears o de l'ús de l'energia nuclear per a l'obtenció d'energia elèctrica, tant en circumstàncies normals, com en el cas d'incidents, amb la finalitat d'aconseguir l'adequada protecció dels treballadors, el públic i el medi ambient.

Javier Dies ha iniciat la ponència presentant la institució. El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l'únic organisme independent competent a Espanya en aquesta matèria, estableix els principis, criteris i normativa que regulen la seguretat nuclear. L’activitat reguladora avarca totes les fases de la vida de les instal·lacions nuclears: ubicació, projecte, control i correcte funcionament, i desmantellament, incloses les activitats del cicle del combustible nuclear, que es fa a Espanya.

Compta amb 5 consellers i 454 treballadors, i elabora aproximadament 2.100 inspeccions cada any. Dies també ha destacat que el Consell de Seguretat Nuclear es troba en el G-7 mundial d’organismes referents a la seguretat nuclear. El CSN controla i supervisa vuit centrals nuclears: Garoña, dues a Ascó, Vandellòs II, Cofrentes, Trillo i dues a Almaraz. El repte més gran està en procés d’aconseguir la llicència per aconseguir el permís de construcció: el magatzem temporal centralitzat de residus d’alta activitat a Villar de Cañas (Cuenca). "Les dues instal·lacions d'energia nuclears considerades de primera categoria són a Catalunya: Ascó i Sincrotró Alba", ha detallat Dies.

El CSN també és el responsable d'analitzar els informes derivats de les "revisions periòdiques de seguretat", RPS, que han de presentar els propietaris i operadors de les centrals nuclears i aprovar-los de manera que des del punt de vista tècnic i de seguretat el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital pugui renovar, d'acord amb la política energètica, les llicències d'operacions.

El CSN ha mostrat com és la sala d’emergències del CSN, oberta 24 hores al dia els 365 dies de l’any i amb una guàrdia de 14 tècnics i un conseller que s’haurien de presentar a la sala en menys d’una hora. Dies també ha destacat la política de transparència de la institució, que publica les actes i els informes tècnics al seu portal web, amb l’objectiu que la societat pugui conèixer qualsevol valor relacionat amb l’energia nuclear.

La regulació de la seguretat nuclear determina l'emplaçament, el disseny, la construcció, l'operació i el desmantellament de totes les instal·lacions nuclears i també està orientada a la prevenció d'incidents i a la mitigació de les seves conseqüències en cas que es produeixin. Per aconseguir i mantenir un nivell adequat de seguretat nuclear, el CSN exigeix, a més, als titulars de les instal·lacions la disponibilitat de personal degudament qualificat, un enfocament adequat en matèria de seguretat física i l'establiment d'una cultura de seguretat efectiva.

“La societat ha d’estar tranquil·la perquè el Consell de Seguretat Nuclear i els titulars vetllen per la seguretat de les instal·lacions nuclears i radioactives”, ha conclòs Javier Dies, Doctor en enginyeria industrial i per l'ETSEIB-UPC, catedràtic de Tecnologia Nuclear de l'ETSEIB de la UPC i Conseller del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Trobareu la crònica de la jornada elaborada pel CSN aquí