Se suspèn l'atorgament de llicències i/o comunicats d'allotjaments hotelers a la ciutat de Barcelona

dijous, 2 juliol, 2015

Al butlleti oficial de la província de Barcelona del dia 2 de juliol de 2015 s'ha publicat l’acord de suspensió , que té com a finalitat procedir als estudis previs per a l’anàlisi de l’impacte de les activitats destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats, i també les residències d’estudiants i els albergs juvenils, per tal d’elaborar el planejament urbanístic necessari per regular adequadament la seva implantació a la ciutat de Barcelona.

En aquest acord se suspenen la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, així com l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes de les següents activitats:

 • 12.36/a Hotel de gran luxe
 • 12.36/b Hotel de cinc estrelles
 • 12.36/c Hotel de quatre estrelles
 • 12.36/d Hotel de tres estrelles
 • 12.36/e Hotel de dues estrelles
 • 12.36/f Hotel d’una estrella
 • 12.36/1b Hotel apartament de cinc estrelles
 • 12.36/1c Hotel apartament de quatre estrelles
 • 12.36/1d Hotel apartament de tres estrelles
 • 12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles
 • 12.36/1f Hotel apartament d’una estrella
 • 12.36/g Pensió/hostal
 • 12.36/2e Residència per a estudiants
 • 12.38/b Alberg juvenil
 • 12.57 Establiment d’apartament turístic

Se suspenen també l’atorgament de llicències d’obres d’edificació de nova planta, gran rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i l’increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la instal•lació o ampliació d’aquests activitats.

S’exclouen de la suspensió les sol•licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal•lació o l’ampliació d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord de suspensió.

L’àmbit abasta tota la ciutat de Barcelona i la suspensió serà efectiva a partir del 3 de juliol de 2015. El termini d'aquesta suspensió tindrà una durada màxima d'un any.