Els rius necessiten espai, jornada sobre recuperació dels rius en àrees urbanes impulsada per ADECAGUA als EIC

dimarts, 2 octubre, 2018

“Els rius necessiten espai” va ser la frase més repetida durant la Jornada sobre la recuperació dels rius en àrees urbanes, impulsada per la Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas (ADECAGUA), el passat 26 de setembre, a l’auditori Pompeu Fabra dels Enginyers Industrials de Catalunya. Com va assenyalar Rosa Vilella, sotsdirectora general d’Estratègies Territorials i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, “estem en un canvi de paradigma, les ciutats ja no estan d’esquena als rius sinó enfront”. Jordi Agustí, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, va constatar que “en l’actualitat, estem retornant la mirada als rius”, la gestió de la qualitat de l’aigua ja està pràcticament consolidada i ara ens hem de centrar en la morfologia i en la recuperació de l’ecosistema fluvial.

 

 

Javier Sánchez, Tècnic del Ministerio para la Transición Ecológica, va assenyalar que la restauració dels rius és una de les mesures més importants de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) i va recordar que “són essencials en les infraestructures verdes ja que són els connectors ecològics i paisatgístics del territori”. Manuel Suárez, president d’ADECAGUA, va puntualitzar que “els rius han de formar part de les zones verdes més preuades del paisatge urbà”, la recuperació dels rius és un exemple de projecte dins el repte urbà de la sostenibilitat. Jordi Renom, president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, va constatar “la dificultat dels projectes de recuperació dels rius en àrees urbanes ja que intervenen aspectes ambientals, tècnics, econòmics i socials, moltes vegades difícils de regular”. 

 

 

Al llarg de la jornada, en col·laboració amb el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) i d’altres administracions com l’Agència Catalana de l’Aigua, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – Ministerio para la transición ecològica- i la Fundación Fomento y Gestión del Agua, els experts van coincidir en assenyalar que la interacció entre riu i ciutat és una realitat complicada però imparable. Luís Godé, vicepresident d’ADECAGUA, va voler deixar clar que “en trams urbans la recuperació dels rius està molt condicionada" cal tenir en compte els riscos d’inundació, els planejaments urbanístics, la gestió de la qualitat de l’aigua, el manteniment de la llera i l’ús recreatiu i paisatgístic que se li vol donar. També va assenyalar la importància de l'educació ambiental, en especial en els nens i nenes, com en el programa que des de 2007 està desenvolupant ADECAGUA.

“Els rius passen per ajustos, cal analitzar en quin punt es troba el riu de la nostra ciutat per a prendre les mesures adequades”, va puntualitzar Fernando Magdaleno, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas”.  Per aquesta raó, la coordinació i definició del règim de competències entre les entitats locals i els organismes autonòmics i estatals és fonamental, van concloure els participants de la jornada.

Les ponencies de la jornada les podeu trobar aquí