Revisió de les cobertures i exclusions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

dimecres, 3 setembre, 2014

La Comissió d’Acció Professional va considerar necessari revisar les cobertures i exclusions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. Sembla clar que el pas dels anys fan necessari redactar de nou l’articulat per adequar-la al ventall actual de tasques a les que es dediquen els enginyers.

Com a conseqüència d’aquesta reflexió es va constituir un Grup de Treball per l'estudi i millora de les cobertures de la pòlissa col.lectiva de Responsabilitat Civil Professional, format per la Mútua i membres de la Comissió d'Acció Professional.

El grup va revisar a fons la pòlissa (cobertures i exclusions) per tenir en compte tots els aspectes i qüestions plantejades pels companys i altres propostes de millora.
Després de diverses reunions de treball celebrades durant els mesos d’abril, maig i juny, on es van tractar temes concrets sobre prevenció de riscos, sobre producte, sobre contaminació (accidental o sobtada / gradual), sobre transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses, entre d'altres, la Mútua va negociar amb la companyia Zurich la inclusió dels canvis i millores proposades per la Comissió, que han donat com a resultat el nou redactat d’alguns apartats i les millores en d’altres.

La nova versió de la pòlissa ja es vigent i es pot consultar en l’apartat “Exercir/Responsabilitat Civil Professional” de la nostra web. També es pot trobar en la web un document que recull les modificacions i noves inclusions més rellevants.