Revisió de circulars de l'Ajuntament de Barcelona

dimecres, 3 juny, 2015

Últimes circulars revisades des del Departament de Llicències d'Activitats de Gerència d'Hàbitat Urbà:

- Circular 077/2011 sobre Centres de Culte, per l'ampliació a 10 anys del termini per a centres de culte preexistents sense llicència ni comunicat i no inclosos a l'inventari del Patrimoni Cultural Català. 

- Circular 076/2010 sobre Albergs de joventut, per la necessitat de disposar d'un informe sanitari favorable emès per l'Agència de Salut Pública i incorporar el canvi normatiu que comporta l’Article 80 apartat 22 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que modifica la Llei 20/2009 LPCAA suprimint de l’annex III l’epígraf 12.38: Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut.  Aquestes activitats quedaran classificades automàticament a l’annex III.2.b (activitats no regulades per la LPCAA).

- Circular 081/2011 sobre ventilació en canvi d'ús d'habitatge a residencial, incloent els albergs de joventut.

Consulteu-les: http://www.eic.cat/infocentre/normativa/taules-consultives/tascom