Regulació dels Habitatges d'Ús Turístic de la ciutat de Barcelona (suspensió comunicats i ampliació de l'àmbit)