Recomanacions per a activitats extraordinàries no afectades pel decret 30/2015 d’autoprotecció

dilluns, 23 juliol, 2018

La TID-PAU (Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans d’Autoprotecció) ha aprovat recentment la R-14 Recomanacions sobre la tipologia de document d’autoprotecció per a activitats extraordinàries.

En el cas concret d’activitats extraordinàries la TID-PAU ha redactat aquesta recomanació per donar una referència de l’instrument d’autoprotecció necessari tant a titulars d’activitats, com a administracions i tècnics competents acreditats, que es troben amb infraestructures i activitats per sota dels llindars del d’afectació del decret 30/2015, amb la finalitat de disposar d’eines d’autoprotecció proporcionades i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant d’omplir els buits que aquesta hagi pogut deixar.

Aquesta recomanació complementa la R-11 de Mitjans d’autoprotecció humans i materials mínims en actes a l’aire lliure i la R-12 Criteris d’elaboració d’un PAU de rues i cavalcades, ambdues relacionades amb actes extraordinaris.

Properament hi haurà una jornada de presentació de les últimes recomanacions aprovades.

>> Consulta totes les recomanacions aprovades per la TID-PAU