La quarta jornada Power Quality se centra en les preses de terra, les masses i les equipotencialitats

dimecres, 29 novembre, 2017

L'Auditori Pompeu Fabra de la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya ha acollit la jornada Preses de terra, masses i equipotencialitats, la qual forma part dels treballs del Grup de Power Quality (GTPQ), que aquest any estan centrats en la problemàtica de les preses de terra (PAT). Aquesta és ja la quarta jornada organitzada pel grup. La primera va estar centrada en una reflexió general del concepte de Power Quality, la segona en els forats de tensió i la tercera en els harmònics.

L'enfocament d'aquesta jornada s'ha orientat en un aspecte poc tractat de les preses de terra: el del seu impacte en la compatibilitat electromagnètica. En aquest context, s'ha repassat des de l'experiència d'operadores: REE (en subestacions), Endesa (en les connexions de clients d'AT) i Estabanell Energia (en MT), fins a conèixer l'experiència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en les PAT, per garantir el correcte funcionament d'enclavaments comanats electrònicament, en un entorn de xarxes preexistents orientades a operar elements electromecànics o la problemàtica elèctrica de la recàrrega de cotxes elèctrics que ha estat presentada per l'empresa fabricant d'equips de recàrrega Circutor.

A més, Schneider ha presentat solucions d'immunització a pertorbacions, i els membres del GT de PowerQuality han compartit amb els assistents els aspectes de l'estabilitat de tensió en el disseny d'equips, i instal·lacions i proteccions, i les bones pràctiques de disseny.

Pere Homs, director dels Enginyers Industrials de Catalunya, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte. Tot seguit, Josep Maria Garcia, president de la Comissió d'Energia, ha donat la benvinguda a tots els assistents a la jornada. A continuació, Josep Maria Montagut, responsable del GT de Power Quality, ha explicat la trajectòria del grup de treball de Power Quality, quines han estat les darreres conclusions del grup de treball sobre els harmònics i per quins motius s'ha impulsat la jornada.

El tema principal de les primeres tres ponències ha estat la gestió de terres a les xarxes d’Alta i Mitja Tensió. La primera intervenció ha anat a càrrec de Jorge Sánchez, representat d'Endesa Distribución SL, qui ha centrat el seu discurs en explicar la mesura i la gestió de les terres. Sánchez ha exposat que existeixen "quatre tipus de postes a terra: l'aïllat, el ressonant, la impedància a terra i el rígid a terra", i ha afegit que dels receptors electrònics connectats a la xarxa poden derivar corrents a terra de freqüències superiors a 50 Hz per dos motius: "pel seu funcionament no lineal o per la presència de transitoris en la tensió".

Per la seva banda, Jordi Serra, representant d'Estabanell Energia, ha continuat tractat el mateix tema que Sánchez. Serra ha aconsellat que "en qualsevol instal·lació domèstica o industrial, la connexió de posada a terra és una regla bàsica per garantir la seguretat de les persones i la xarxa". En la mateixa línia, ha dit que "l'existència d'una connexió de terres no és suficient per garantir la seguretat total" i ha advertit que "només si es realitzen uns controls regularment sobre aquesta instal·lació es podrà garantir la seguretat de les persones i dels béns".

Per tancar el tema sobre la gestió de terres a les xarxes d’Alta i Mitja Tensió, Alexandra Burgos, representant de Red Eléctrica de España (REE), ha exposat els sistemes de posta a terra que hi ha a REE. "Els sistemes de posta a terra han de mantenir les tensions de pas i contacte dins dels valors reglamentaris. A més, han de permetre un fàcil manteniment periòdic, també han de resistir la corrosió i els efectes electroquímics i bacteriològics del terreny". Burgos també ha explicat que en la posta a terra en línies subterrànies hi ha tres tipus de connexionat: Both ends (solid bonded), Single point i Cross bonding.

Com a empresa convidada d'aquesta edició, s'ha comptat amb la presència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Josep Maria Campiño, representant de l'empresa, ha parlat sobre l'adaptació a la compatibilitat electromagnètica d’instal·lacions elèctriques tradicionals. Des de FGC, "es protegeixen a terra els cables generals de comunicacions, els de senyalització i també els cables secundaris instal·lats prop de la catenària".

Seguidament, ha estat el torn de Joan Ros, membre de Circutor, la conferència del qual s'ha titulat Protecció i control de terres en la recàrrega de vehicles elèctrics. Ros ha exposat que "per als diferents modes de recàrrega s'ha de prevenir un conductor de protecció de posta a terra entre el born de terra a l'entrada d'alimentació en AC de l'equip de recàrrega i el vehicle elèctric". Tanmateix, ha explicat que alguns vehicles incorporen un carregador trifàsic AC de gran potència (Renault ZOE- 43 kW- 400 V): "Això és un dels problemes que et pots trobar a l'hora de carregar alguns vehicles elèctrics, de la mateixa manera que també existeix la problemàtica que quan un vehicle elèctric es connecta a un equip de recàrrega, s'estableix la comunicació entre ambdós (MODO3)".

La darrera part de la quarta edició de la Jornada Power Quality ha estat una taula rodona que ha tingut com a objectiu donar una visió de l'impacte de les bones pràctiques en grans instal·lacions i en el disseny d'equips i la qual ha estat moderada per Josep Maria Montagut. La primera intervenció ha anat a càrrec de José Maria Giménez-Tresaco, representant del Taller Estudis Palop, que ha basat la seva ponència en les preses de terra i la compatibilitat electromagnètica a les instal·lacions. El segon en participar ha estat Lluis Miret, consultor, qui ha explicat les consideracions sobre terres i pertorbacions. La tercera xerrada, titulada Massa, el seu disseny als aparells electrònics, l'ha pronunciat Francesc Daura, representant de CEMDAL. Per últim, ha intervingut Edmundo Benitez, representant d'Schneider Electric, que ha exposat les principals idees sobre els equips d'immunització i els criteris dels fabricants.

Finalment, l'acte ha estat clausurat per Jordi Renom, president de l’Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya, i Pere Palacín, director general d'Energia Mines i Seguretat Industrial.

Podeu consultar la documentació de la jornada aquí.