Problemes i solucions provocats per l'aigua en els circuits de calefacció i ACS

dimecres, 7 febrer, 2018

L'Agrupació de Catalunya d'Atecyr i Cillit han presentat a l'Auditori Pompeu Fabra de la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya la jornada Tractament correctiu de l'aigua en circuits de calefacció i ACS, que ha estat presentada per Jaime Barjau, president d'Atecyr Catalunya. L'acte ha tingut l'objectiu de donar a conèixer els principals problemes de l'aigua en els circuits, ja siguin circuits oberts d'aigua de consum o circuits tancats de calefacció o climatització.

Albert Blanco, product manager de producte químic, en la seva ponència ha explicat que "els problemes més freqüents que apareixen en aquest tipus de circuits són la corrosió, les incrustacions calcàries i la formació d'algues i fangs". A continuació, ha plantejat diferents solucions i tractaments útils per evitar aquests problemes, diferenciant entre els dos tipus de circuits anteriorment esmentats.

En aquesta línia, ha exposat que "per al control de qualsevol circuit i tractament, Cillit disposa d'un laboratori centralitzat amb tots els mitjans necessaris per a l'anàlisi de les mostres d'aigua". Les companyies subministradores tracten correctament l'aigua, ha continuat, "ara bé, el problema de les partícules es troba en el fet que el recorregut des que es filtra a la planta potabilitzadora fins a les llars pot ser molt llarg". A això se li suma que si es reparen o substitueixen trams de canonada en la xarxa de distribució d'aigua, accidentalment poden entrar partícules dintre la canonada.

Per a circuits d'ACS, s'ha parlat de sistemes tan diversos com la descalcificació o la dosificació de polifosfats. Pel que fa als circuits tancats, el tractament que ha proposat Blanco es basa en els additius químics SoluTECH. Aquesta gamma específicament dissenyada per adaptar-se als exigents requisits de les calderes de condensació i bombes de calor, "conté productes per a la neteja correctiva, reparació de fuites i la protecció preventiva", segons ha especificat el ponent.

A més, durant l'acte, Blanco ha incidit en les peculiaritats de cada producte, forma i dosi d'aplicació així com els seus avantatges i limitacions d'una forma molt pràctica per ajudar tant a instal·ladors, mantenidors com a enginyers projectistes d'aquest tipus d'instal·lacions.

Albert Pascual, president de la Comissió de Construcció dels EIC, ha estat l'encarregat de posar el punt final a la jornada, després d'un torn de preguntes i respostes moderat per Jaume Barjau.