Novetats del Grup de Treball de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

divendres, 30 maig, 2014

El dia 26 de maig es va reunir el Grup de Treball per l'estudi i millora de les cobertures de la pòlissa col•lectiva de Responsabilitat Civil Professional, format per la Mútua i membres de la Comissió d'Acció Professional. 

La Mútua està revisant a fons la pòlissa (cobertures i exclusions) per tenir en compte tots els aspectes que van sortir en la sessió informativa del 7 de maig, en altres qüestions plantejades pels companys i altres propostes de millora. En la reunió es van tractar temes concrets sobre prevenció de riscos, sobre producte, sobre contaminació (accidental o sobtada / gradual), sobre transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses, entre d'altres.

La Comissió d'Acció Professional anirà informant dels avenços de l'estudi i dels resultats de les converses amb Zurich per a la millora de la pòlissa.