Nova instrucció sobre les inspeccions de les instal·lacions sotmeses al RIPCI

dimecres, 6 febrer, 2019

La Direcció General d'Energia acaba de publicar la Instrucció 1/2019, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

En la instrucció s'estableix el procediment i la documentació necessaris per a la primera inspecció d'una instal·lació de protecció activa contra incendis.

Adjuntem, a continuació, el document íntegre de la Instrucció