Nous documents TINSCI publicats per la DGSPEIS

dijous, 17 gener, 2019

La Direcció General de Seguretat de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya (DGSPEIS) ha publicat dos nous documents elaborats per la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis (TINSCI). L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics.

Els dos nous documents són els següents:

- Sistemes de sortida controlats elèctricament per a portes d’evacuació (DT-15). L’objecte d’aquest document, i els formularis que l’acompanyen, és definir en quins usos està permès l’ús de sistemes de sortida controlats elèctricament, i sota quins condicionants.

- Habitatges unifamiliars entre mitgeres: evacuació a través de l’aparcament (DT-16). L’objecte d’aquest document és establir les condicions específiques per a poder realitzar l’evacuació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a través del seu garatge.

Podeu trobar aquests i d'altres documents clicant aquí