La normativa espanyola pel que fa a la propagació dels incendis per façanes és deficient

divendres, 8 febrer, 2019

Per més informació clica la fitxa de la jornada

La normativa espanyola pel que fa a la propagació dels incendis per façanes és deficient i necessita una revisió ja que no distingeix els mitjans de protecció, segons les tipologies de façana, i la classificació de reacció al foc de productes i materials és de les més permissives. Aquesta és una de les conclusions del document tècnic elaborat per diferents experts i coordinat des de la Comissió de Seguretat d’Enginyers Industrials de Catalunya que es va presentar el passat dijous 7 de febrer de 2019 a la seu dels Enginyers a Barcelona.

L’incendi de la Torre Grenfell de Londres el 2017, amb 71 víctimes mortals, va suposar un toc d’atenció a la problemàtica de la propagació dels incendis a través de la façana, una de les vies més ràpides de difusió en un edifici. Segons els experts, el foc que surt, a través de les finestres, constitueix un perill potencial per a les plantes superiors del mateix edifici i també pels blocs adjacents. “La normativa espanyola en matèria de seguretat contra incendis està bastant lluny d’arribar a nivells de detall i especificacions de les d’altres països europeus”, va assenyalar Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat d’Enginyers Industrials de Catalunya i director de l’estudi.

El document tècnic proposa que els requisits recollits en el Codi Tècnic d’Edificació (CTE), relatius a les façanes, s’adaptin a les diferents tipologies d’edificis, considerant especialment l’alçària i la dificultat d’evacuació o d’accés dels equips de bombers i demana a l’Administració competent la creació d’un grup de treball per a coordinar  les modificacions del marc normatiu.

El contacte permanent amb l’oxigen de l’aire, el vent i la mateixa verticalitat de la superfície de la façana són d’altres factors que afavoreixen la dinàmica del foc”, va explicar Pilar Giraldo, doctora arquitecta i professora associada de l’ETSAB, membre del Departament de Tecnologia a l’Arquitectura de la UPC i investigadora de l’INCAFUST. En aquesta línia, Giraldo va assenyalar que les disposicions recollides en el CTE relatives al control de la propagació exterior del foc es perceben com insuficients, genèriques i poc flexibles.

Segons els autors de l’estudi, el risc de propagació d’un incendi per l’exterior es pot veure incrementat pel nous requeriments d’eficiència energètica en els edificis i, per tant, d’un millor aïllament tèrmic de les façanes. El gruix requerit i l’ús de materials combustibles suposa un risc perquè hi ha un augment significatiu de la càrrega de foc a la façana i de la probabilitat que el foc arribi al nucli combustible i es propagui. Per a Hèctor Carmona, cap de la Unitat de Protecció Civil del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, “en el cas de la intervenció, més que el tipus de façana el que importa és el material del que està feta. Els revestiments són necessaris però cal saber com utilitzar-los, n’hi ha que produeixen gasos tòxics i caiguda de gota”.

Calen assajos dels productes o sistemes de façana a escala real

El document tècnic assenyala que, en l’àmbit europeu, el problema principal són els tipus d’assajos admesos perquè un producte o un sistema de façana obtingui la certificació de classe de reacció al foc. En aquestes proves, a petita i a mitjana escala, no s’analitza la propagació -que és un paràmetre fonamental per a avaluar el risc del desenvolupament d’un incendi i de la difusió de les flames- sinó les condicions relacionades amb la reacció i la resistència al foc.

Alberto Diego, enginyer industrial responsable d’Avaluació Tècnica de Productes de Protecció contra el foc de l’ITeC, va explicar que “materials com el SATE amb aïllament EPS obtenen la classificació B (baixa combustibilitat) perquè l’exposició al foc en els assajos no es dóna en condicions suficientment representatives”. Diego va defensar que l’única manera fiable d’avaluar si el comportament d’un producte o un sistema en situació d’incendi és satisfactori és a través de mètodes a escala real.

Per més informació clica la fitxa de la jornada