"L'enginyer Pompeu Fabra", article d'opinió de Jordi Renom al Punt Avui

dissabte, 11 agost, 2018

"L'enginyer Pompeu Fabra" és el títol de l'article d'opinió del president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom, publicat el dissabte 11 d'agost al Punt Avui. "No va dissenyar màquines ni va construir línies de ferrocarril, però ens va llegar la gramàtica de la nostra llengua", Jordi Renom destaca que la influència de la seva formació científica i tècnica va ser pel Mestre Fabra de summa importància a l’hora d’afrontar la seva magna obra d’ordenació de la llengua catalana.