L'AMCTAIC atorga els Premis Bonaplata 2016

divendres, 23 desembre, 2016

Els Premis Bonaplata són organitzats per l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya i tenen com a finalitat premiar l'interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya; amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància del patrimoni industrial, testimoni de la nostra història.

PREMI COL·LABORACIÓ AMB EL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA I EL SISTEMA TERRITORIAL.

El Jurat del Premi Col·laboració dels Premis Bonaplata, format pels membres de la Comissió de directors dels Museus del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), ha decidit atorgar el Premi Col·laboració amb el mNACTEC i el Sistema Territorial al:

Grup de Voluntaris del Museu de la Torneria.

Des de la primavera del 2013, hi ha un grup estable de voluntaris, format per onze persones, que participa de les tasques de recuperació dels béns museístics del Museu de la Torneria. Bàsicament, restauren la maquinària pròpia de l'ofici de torner i altres béns. La seva feina ha permès posar en funcionament una trentena de màquines que havien quedat obsoletes per manca d'ús. Sense la seva aportació hauria estat molt difícil recuperar el procés tecnològic del fons museístic. D'ençà de l'inici dels treballs de restauració, el Grup de Voluntaris segueix un programa de visites tècnico-lúdiques als museus del sistema mNACTEC. Fins el dia d'avui s'han visitat el mNACTEC, la Colònia Vidal i el museu de les mines de Cercs.

PREMI ESTUDIS –FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS

El Jurat del Premi Estudis - Fundació Caixa d'Enginyers dels Premis Bonaplata, format per Ferran Espuñes Serra, Pere Pascual Domènech, Jaume Perarnau Llorens, Rosa Serra Rotés i Mercè Tatjer Mir, decideixen atorgar un Premi al treball:

«Molins del Collsacabra història i inventari» d'Eloi Font Pérez i Francesc Roma Casanovas. El Jurat del Premi Estudis destaca del treball l'estudi sobre els molins del territori del Collsacabra, situat entre les comarques d'Osona, La Garrotxa i La Selva, on es recull un total de 74 estructures ben inventariades i documentades. Es vol destacar la metodologia emprada per estudiar les rieres i realitzar un exhaustiu inventari.

Un accèssit Premi Estudis – Fundació Caixa d'Enginyers al treball:

«Impressions sobre teixit. Els estampats de la fàbrica La España Industrial de Barcelona (1847-1903)» d'Assumpta Dangla. El Jurat del Premi Estudis destaca del treball l'aportació de l'Estampació mecànica, aportació mot important d'una gran empresa com és la España Industrial, amb un extens arxiu. Es tracta d'un treball que estudia els processos de l'estampació, la maquinaria i innovacions tècniques, les tipologies de disseny i la utilització de la química amb els usos dels colorants.

PREMI ESPECIAL DE PATRIMONI

El Jurat del Premi Especial de Patrimoni dels Premis Bonaplata, format per la Junta Directiva de l'Associació i reunida el dia 27 d'Octubre a l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, decideix atorgar Un Premi Especial de Patrimoni en la categoria de Col·laboració amb l'AMCTAIC 2016 a:

Cambra de Comerç de Barcelona. Delegació Osona. Pel seu acolliment, implicació i col·laboració de la Cambra de Comerç a les X Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya, que des del primer moment va acollir amb gran interès la proposta, oferint els seus locals i totes les seves relacions perquè les jornades fossin un èxit. Les ha assumides com a pròpies, facilitant en tot moment el suport i ajuda a les necessitats que s'anaven presentant, amb total flexibilitat i responsabilitat, estant un element clau per a l'èxit d'aquestes.

Un Premi Especial de Patrimoni per la seva trajectòria i per tractar-se d'una persona destacada en el camp del patrimoni industrial i en el coneixement de la industrialització de Catalunya a:

Pere Pascual i Domènec. El Jurat valora molt especialment la tasca desenvolupada pel Dr. Pere Pascual, tant en la seva etapa com de Catedràtic d'Història Contemporània de la UB com a la seva entrega envers l'estudi, recerca i promoció del patrimoni industrial, especialment del patrimoni ferroviari. Algunes de les seves publicacions com "El ferrocarril a Catalunya (1848-1935). Una història de la seva explotació" (2 volums), "150 años de los ferrocarriles espanyoles" (2 volums) i "Els Torelló. Una família igualadina d'advocats i propietaris" (2 volums) entre d'altres. També es valora la incidència del Dr. Pascual en la seva ciutat natal d'Igualada, com a referent del patrimoni industrial igualadí.

Un Premi Especial de Patrimoni per la seva tasca de restauració, conservació i documentació del Patrimoni Industrial Tèxtil i mostraris a:

Centre de Documentació i Museu Tèxtil, de Terrassa El Centre que té com a objectiu la conservació i promoció de la cultura i el foment de la creativitat tèxtil, ha fet un treball de recerca, restauració i conservació dels mostraris tèxtils, després de 20 anys de recollida a les indústries més emblemàtiques del país. Del 2014 al 2016 s'han fet sis projectes de recerca. Aquest treball, no ha estat solament un treball intern, sinó que s'ha posat a disposició del públic, incloent-hi la documentació, en una base de dades publica en línia, facilitant la recerca i la didàctica a tota la ciutadania.

Un Premi Especial de Patrimoni per la seva tasca de restauració, conservació i documentació del Patrimoni Industrial Tèxtil i mostraris a:

ICL Iberpotash En el marc del centenari del descobriment de la Potassa, l'empresa aposta per salvaguardar alguns dels elements immobles més característics de la primera instal·lació i els rehabiliten deixant-los el més semblant possible de com eren quan varen ser construïts. Aquests elements són: el castellet d'entrada a la mina, la xemeneia i l'edifici inicial principal on estava l'administració de l'empresa. Amb aquest Premi volem valorar l'esforç i l'interès per preservar la historia i la realitat física de l'entorn inicial de la fàbrica, encoratjant-los a continuar amb aquest esperit, fent compatible el creixement de la indústria amb la cura de la imatge històrica d'aquesta.

PREMI BONAPLATA REHABILITACIÓ

Reunits els dies 25 d'Octubre i una vegada analitzades totes les propostes presentades i un cop fetes les visites el dia 3 de Novembre el Jurat del Premi Bonaplata Rehabilitació, format per Pere Alavedra Ribot, Conxa Bayó Soler, Eusebi Casanelles Rahola, Antonio Navarro Cossio, Pere Puigdollers Ocaña i Jordi Rogent Albiol, decideix per unanimitat concedir el premi Rehabilitació en la Categoria Béns Immobles a:

"La rehabilitació i interpretació de la Sala de Calderes de la Fabra i Coats (MUHBA)"

El jurat valora molt positivament els treballs duts a terme tant de restauració com de posta en valor dels enginys que ocupen la Sala de Calderes. Es conserven molt pocs conjunts al Principat d'instal·lacions de calderes com la que avui valorem, com seria la de Aymerich i Amat a Terrassa, actual Museu de la Ciència i la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), o també la Casa de les Aigües a Montcada. Ens trobem davant d'un treball minuciós i d'una gran ambició en el camp de l'arqueologia industrial en el més estricte sentit de la paraula i l'equip que ha assumit el repte de la seva posta en valor ha estat totalment conscient de la importància i singularitat d'allò que tenien entre mans.

El Premi Rehabilitació en la Categoria de Béns Mobles s'ha atorgat a:

"La Fundació Jaume Vilaseca i al Museu de Mataró". Pel magnífic treball realitzat per l'adquisició i la conservació dels testimonis materials la indústria del Gènere de Punt que fou l'especialitat tèxtil del Maresme i de la seva capital Mataró., que és segurament la més important d'Europa. La Fundació creada per Jaume Vilaseca, industrial del gènere de punt mataroní, ha recuperat durant vint-i-cinc anys, i ho segueix duent a terme per la voluntat dels fills, un conjunt d'objectes relacionats amb el gènere de punt. El Museu de Mataró ha acceptat tota aquesta col·lecció, gràcies a un compromís signat entre l'Ajuntament i la Fundació l'any 1996. A partir d'aleshores va iniciar el seu inventari i actualment ja n'ha acabat una bona part. També ha continuat la tasca de restauració amb la finalitat de conservar tot aquest llegat per a les futures generacions.

PREMIS BONAPLATA JOVES 2016

Reunits el dia 3 de novembre de 2016 al Museu de la Ciència i de la Tècnica (Rambla d'Ègara, 270, Terrassa) el Jurat dels Premis Bonaplata per a joves, format per Mercè Borràs Roca, Mª Lluïsa Gutiérrez Medina, Sònia Hernández Almodóvar i Antoni Roca Rosell decideixen atorgar un Premi Bonaplata Joves Fundació Agbar a:

Lhoussaine Akkich, Manuel Castro Garcia, Ali Grhanem, Jaier Illana Osuna, Josep Navarro Amenós, de l'IES Esteve Terradas i Illa de Cornellà del Llobregat, pel treball "Maqueta del cilindre i el pistó de la màquina de vapor de Francesc Santponç i Roca", treball dirigit i coordinat per Ángel Carazo Garcia i Maria Montava Gadea El jurat considera que es tracta d'un treball d'història experimental de ciència molt destacable, innovador, original i transversal. El jurat vol destacar com mitjançant la interpretació de la memòria i els plànols de la màquina de vapor el grup d'alumnes reconstrueixen i resolen els mateixos problemes que es van anar trobant l'equip de tècnics de Francesc Santponç i Roca. Des del present els alumnes es posen en la pell d'aquests tècnics i artesans pioners per tal de portar a terme el repte de reconstruir una màquina de vapor.

Un Premi Bonaplata Joves, categoria A:

Domènec Caus Enríquez, de l'Institut Alfons Costafreda de Tàrrega, pel seu treball "Cal Trepat", treball dirigit i coordinat per Pedro González Pellicer. El jurat vol destacar que es tracta d'un treball amb una memòria històrica personal molt ben organitzat, molt ben redactat i meticulós. Que els materials aportats com el vídeo, són de comprensió molt clara i la maqueta aconsegueix reproduir a escala les diferents naus de la fàbrica Trepat i els seus embarrats, fet que dóna molt més valor al treball. Hi ha una molt bona descripció de l'antiga fabrica, de la seva organització, tant de la fàbrica com dels treballadors, i dels productes de maquinària agrícola que es desenvolupaven per la seva posterior venda.

Dos Premis Bonaplata Ex-aequo, categoria B:

Oriol Panadès Closes, de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa pel treball "Il·lusions Tecnològiques", treball dirigit i coordinat per Ferran Solis Casas. El jurat vol destacar que es tracta d'una bona hipòtesi de treball, molt ben escrit i raonat. Treball pluridisciplinari ja que interrelaciona l'òptica, la programació informàtica i l'edició d'imatges. El Jurat vol destacar com l'autor utilitza l'oci i l'esbarjo d'una disciplina com és la màgia i com el planteja des de la innovació científica aplicant el mètode científic en la resolució d'hipòtesis i problemes.

Biel Martínez Fransoy, de l'Escola Pia de Terrassa pel treball "Tecnologia d'Impressió 3D: Aplicacions en òptica oftàlmica", treball dirigit i coordinat per Javier Carlos de la Torre. El jurat considera que es tracta d'un molt bon treball i molt complet i interdisciplinari. També vol destacar la maduresa intel·lectual extraordinària del treball i l'ús de la tecnologia emergent emprada, com és la tecnologia de fabricació per impressió en 3D. L'autor mitjançant la innovació, millora un producte i reflecteix una acció de l'enginy humà per millorar la vida de les persones. Mitjançant el sistema d'impressió 3D l'autor crea i realitza unes muntures d'ulleres personalitzades i adaptades a la fisonomia, anatomia i mesures de cada individu. Les muntures d'ulleres habitualment són mesures estàndards de manera que l'usuari normalment té dificultats per trobar ulleres ben adaptades.

Dues Mencions Especials a:

Bernat Pujol Montiel, de l'Escola Cal Gravat de Manresa, pel treball "Les Fonts del Bages", treball dirigit i coordinat per Elisa Altimiras i Brunet. Pel treball de camp realitzat i les hipòtesis de treball ben desenvolupades. Es tracta d'una proposta per donar a conèixer les fonts de la comarca del Bages, que amb el pas del temps es podrien haver perdut o quedat inutilitzades. Es tracta d'un treball que combina la geografia, la química, la botànica i elements patrimonials. El jurat valora positivament l'esforç per valorar i donar sentit directe a la feina que han fet informant el servei cartogràfic d'aquelles fonts que no estiguessin localitzades i informar els ajuntaments d'aquelles fonts que estiguessin contaminades.

Carlos Lavado Hernández i Carles Peña Delgado, de l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, pel treball "Minicentral hidroelèctrica", treball coordinat i dirigit per Mª Àngels Auguets. Treball de recerca per establir una minicentral hidroelèctrica al riu Cardener a l'alçada de la Pirelli, entre Sant Joan de Vilatorrada i de Manresa. Es tracta d'un estudi dels elements constructius que componen una central hidroelèctrica. Assenyala que malgrat les dificultats de construcció i de què es tractaria d'un procés complex i lent constitueix una bona alternativa donada la demanda d'energia de la població cada vegada més densa. Es tracta d'una proposta tècnica de desenvolupament i viabilitat econòmica, estudi que valora els costos de l'obra, la durada, tràmits i permisos, normatives necessaris per portar a terme la instal·lació.