Junta General Extraordinària COEIC - 15/12/2016

divendres, 2 desembre, 2016
D'acord amb el que preveuen els articles 24 i 27 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, es convoca Junta General Extraordinària per al proper dia 15 de desembre de 2016 a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona.
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Nomenament de tres interventors d’acta.
 
 
 
 
5. Torn obert de paraules.
 
 
En finalitzar la Junta els assistents podran compartir uns moments tot prenent una copa de cava.
 
 
Jordi Mas i Sabaté
Secretari
 
Barcelona, 1 de desembre de 2016
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 24 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d’un col·legiat per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant i fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Aquesta delegació haurà de ser per causa de malaltia o absència forçosa que s’explicitarà. Cap col·legiat podrà tenir més de dos vots delegats. Descarregar vot delegat.