Jornada sobre l’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món

dilluns, 8 abril, 2019
Com s’està aplicant l’Agenda 2030 a Catalunya? Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), va presentar -en una jornada el passat 4 d’abril a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya- l’informe que analitza els primers 16 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i que és el document de base per a l’elaboració del Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030 al nostre país.  
 
 
L'Agenda 2030, per al Desenvolupament Sostenible, va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 - mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”- amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat. “L’Agenda 2030 respon a la necessitat internacional de disposar d’un marc consensuat per afrontar els reptes globals de la humanitat”, va explicar Arnau Queralt. 
 
 
Els ODS inclouen, entre altres, la reducció de la pobresa, l'accés a l'aigua i al sanejament, l'energia neta i accessible, l'impuls del creixement econòmic i el treball digne, així com, l'impuls de la indústria i les infraestructures.