Grup de Treball de la Comissió d'Acció Professional amb el Districte de Ciutat Vella

divendres, 30 maig, 2014

Si teniu alguna consulta, incidència o qüestió amb algun projecte d'activitats o obres al Districte de Ciutat Vella ho podeu adreçar a la Comissió d'Acció Professional a través de areaprofessional@ap.eic.cat i es traslladarà al Grup de Treball creat en el marc del conveni de col·laboració entre el Col·legi i el Districte de Ciutat Vella. Necessitem temes per tractar en el Grup de Treball i esperem les vostres aportacions.

El conveni s'ha signat amb l'objectiu de col·laborar i establir un marc permanent de trobada i reflexió que permeti compartir els coneixements tècnics i experiència comú. El conveni està obert a la incorporació d'aquells Col·legis Professionals que així ho manifestin i que tinguin interessos professionals coincidents. El contingut de la col·laboració es basa en:

- Dur a terme campanyes informatives relatives a qüestions d'interès mutu, que es concretin en consells pràctis per a l'exercici de l'activitat.

- Debatre criteris d'aplicació de les ordenances municipals i resta de normativa que afectin a l'exercici professional dels col·legiats i les competències i funcions del Districte de Ciutat Vella.

- Estudiar les propostes que mitjançant els Col·legis, els diversos professionals facin al Districte.

- Establir canals d'intercanvi d'informació entre el Districte i els Col·legis de tal manera que aquesta informació estigui disponible tant en la seu municipal com en la col·legial.