Els Geosintètics, característiques i projecció de futur

dimecres, 2 maig, 2018

Els EIC han acollit la jornada sobre Geosintètics, organitzada per la Comissió de Construcció i Instal·lacions i l'ITeC. Després de la benvinguda a la jornada i de les respectives presentacions, a càrrec de Francisco Diéguez, director general de l'ITeC, i d’Albert Pascual, president de la Comissió de Construcció i Instal·lacions, ha estat el torn de Dionís Villalba, enginyer industrial, qui ha presentat els diferents tipus de geosintèctics com per exemple el geotèxtil notejido (GTX-N), que és un geotèxtil que es presenta en forma de full manufacturat, de tela o de napa de fibres, de filaments o d'altres elements orientats direccionalment o a l'atzar i units de forma mecànica, tèrmica o química. Villalba també ha explicat que els geocompostos (GCO) és un acoblament manufacturat de materials dels quals, almenys un dels components, és un producte geosintètic i que s'utilitzen en contacte amb el terra o amb altres materials en l'àmbit de la geotècnia i de l'enginyeria civil.

Pel que fa a la conferència tècnica DAU i ETA, a càrrec de Jordi Roher Armentia, cap del departament de Qualitat de Productes d’ITeC, s’ha exposat que existeix el marcatge de geosintètics obligatori (productes amb norma harmonitzada) i els no obligatoris (productes sense norma harmonitzada). Roher ha afegit que un exemple de producte sense norma harmonitzada són els materials per a murs de gabions (geomalles). En aquest àmbit, hi ha 5 EADs disponibles, amb diferències pel que fa als materials, les geometries i configuracions dels murs de gabions, entre d'altres.

Respecte a la visió dels fabricants, Ruben Palacios, MSc Civil Engineering d'Intermas, ha realitzat una introducció al món del drenatge. El ponent ha explicat que a Intermas treballen amb drenatges en tres àmbits: el medi ambient, l'obra civil i la mineria. A més a més, ha afegit que a Catalunya, cada cop queden menys abocadors per tapar, de fer, ha exemplificat que des de l'any 2000, s'ha accelerat molt aquest procés.

La jornada ha finalitzat amb una taula rodona moderada per Albert Pascual.

Pots consultar la documentació de la jornada aquí.