Es publica la convocatòria d'ajuts per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

dilluns, 2 octubre, 2017

La Generalitat de Catalunya va publicar en el DOGC de dijous 28 de setembre de 2017 la Resolució EMC/2246/2017, de 18 de setembre, mitjançant la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

 D’acord amb la convocatòria, els terminis són els següents:

 -     Sol·licitud: del 29/9/2017 al 13/10/2017

-      Execució: de l’1/1/2017 al 13/12/2017

-      Justificació: fins al 22/12/2017

El pressupost de la convocatòria és de 360.000 euros. Podeu trobar més informació sobre les bases aquí. L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ubicades en edificis d'ús residencial domèstic que s'instal·lin dins del territori català.