Entrada en vigor de la nova Ordenança Fiscal de l'Ajuntament de Barcelona

dijous, 9 octubre, 2014

El proper 16 d'octubre de 2014 entrarà en vigor la nova Ordenança Fiscal de l'Ajuntament de Barcelona. A partir d'aquesta data canvia el procediment de pagament, diferenciant per un costat l'emissió de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica realitzada per l'Entitat Col·laboradora i per l'altre la tramitació del comunicat o la llicència per part del propi Ajuntament. Per tant, un cop entri en vigor l'Ordenança el procediment serà el següent:

1. Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d’obres (fer tràmit).
2. Sol·licitud de l’Informe d’idoneïtat Tècnica del Col·legi (fer tràmit) al qual se li haurà d'abonar l'import d'aquest informe abans del seu lliurament.
 
3. Tramitació de permisos d’obres a la web de l'Ajuntament (fer tràmit) i pagament de les taxes corresponents.

Més informació de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona.

Preus de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica 

(Vàlids a partir del 16/10/14)

A) Expedients tramitats sota el règim de intervenció de llicència (Annex I de la ORPIMO)

Tipus d’obra                                          Import (sense IVA)
Llicències 1a/1b/1c/1j                                          1,22 €/m2
Llicències 1d/1e/1f/1g/1h/1i/1k/1l/1m/1n           229 €
 

B) Expedients tramitats sota el règim de intervenció de comunicat (Annex 4 i 5 de la ORPIMO)

Tipus de documentació                          Import (sense IVA)
Comunicat amb projecte tècnic                              256 €
Comunicat amb documentació tècnica                  176 €
 

(Els preus no inclouen les taxes de l'Ajuntament)

Per a més informació us podeu adreçar a l’Àrea d’Enginyers i Empresa, al telèfon 935 029 088 o al correu: areaprofessional@ap.eic.cat.