Eines de planificació i control de la producció a la teva planta

dimecres, 24 maig, 2017

La seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya ha acollit una jornada sobre planificació i control de la producció anomenada ‘De l’Excel al Seqüenciador Avançat, coneix la teva planta’, que ha comptat amb la presència de dos ponents: Mikel Martínez, Product Manager de l'empresa EQ System, i Juan Susperregui, Product Manager de solucions industrials del Grup i68.

Mikel Martinez ha introduït el producte Asprova, líder mundial dels planificadors de la producció a capacitat finita. Asprova compta amb clients com per exemple: Toyota, Sony, Panasonic, Casio, Honda, i així fins a 2.500 companyies arreu del món.

Martinez ha assenyalat que: “Encara ens trobem en moltes empreses d’aquest país, i ens sorprèn, l'ús estès de l'Excel com a eina per a la gestió estratègica d'aquesta delicada àrea de l'empresa”. També ha destacat la vital importància de disposar d'un sistema APS (Advanced Planning Scheduling), que treballi de manera integrada amb el ERP i MES de l'empresa, per disposar d'una planificació fiable, ràpida i adaptada a entorns canviants i anar abandonant l'ús d'Excel i eines no especialitzades, limitades i lentes.

La gestió de la planificació requereix una informació mínima: comandes, ordres de fabricació, rutes de fabricació, materials, inventari, ordres de compra i finalment, els resultats de producció. Totes aquestes dades haurien de trobar-se en l’ERP. Amb aquesta informació, Asprova permet planificar amb múltiples restriccions, condicionants i paràmetres: temps d'espera màxim i mínim entre processos, seqüenciació sobre la base de característiques múltiples, disponibilitat de materials, capacitats dels recursos i sots-recursos, diferents criteris de planificació, etc. Podem introduir un gran nombre de variables personalitzades i simular els resultats, fins a aconseguir la planificació més òptima en funció dels objectius perseguits en cada moment. Asprova permet calcular múltiples escenaris de planificació a gran velocitat, com per exemple 100.000 ordres de fabricació amb totes les seves etapes i condicionants en 20 segons.

Tot i que cada projecte posseeix les seves particularitats, l'experiència amb Asprova i dels principals fabricants d’APS del mercat, assenyalen que la tornada de la inversió d'un projecte APS és en general d'un any. Martínez també ha remarcat algunes xifres de referència: “Podem augmentar la productivitat entre un 15 i un 20%, reduir els costos de producció un 25%, reduir l'inventari de treball en curs i productes acabats entre un 30-45%, o aconseguir una reducció d'un 80% en l'esforç de planificació”.

Juan Susperregui ha presentat l'activitat del grup i68, amb seu a Sant Sebastià, més de 600 projectes, una plantilla de 109 persones i una inversió d'1 milió d'euros a l'any en R+D. Susperregui ha explicat com és la captura d'informació en la planta de producció: “Els objectius primordials són automatitzar la recollida d'informació de les OF i dels recursos productius i obtenir dades fiables en temps real que ens ajudin en la presa de decisions”.

Susperregui ha remarcat la rellevància dels sistemes MES, com per exemple Izaro, de manera que la recollida de dades sigui la més acurada possible. “Izaro permet una captura d'informació holística, integral i senzilla per als professionals que s'encarreguin d'aquesta tasca”, ha afirmat Susperregui. Els perfils d'usuari que gestionen aquest sistema poden ser: operari, gestor i administrador.

Aquesta recollida d'informació mitjançant l'eina Izaro també permet la captura de dades segons un nombre elevat i variat de filtres. “Amb aquesta aplicació millorarà la productivitat, posseirem informació fiable en temps real, podrem monitorar l'activitat de la planta, detectarem immediatament avaries i incidències, i tindrem l'opció de consultar la documentació en el sistema”, ha conclòs Susperregui.