Consideracions i recomanacions per les instal·lacions de fred

divendres, 17 juliol, 2015


La Taula Consultiva d'Instal·lacions Frigorífiques (TC-IF), ha preparat un document adreçat principalment als tècnics municipals que executen l’acció inspectora sobre les activitats


quan es trobin amb instal·lacions frigorífiques. Podeu consultar el document a: http://www.eic.cat/normativa/taules-consultives/TC-IF