Compareixença davant la Comissió d'Empresa i Ocupació. Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

dimecres, 30 abril, 2014

Actualment el Parlament de Catalunya està tramitant el Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Dins del procediment legislatiu hi ha la possibilitat que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes que els grups parlamentaris puguin recollir i incorporar en el text final de la llei. El dia 30 d'abril van sol·licitat la compareixença del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per explicar les al·legacions presentades

Veure vídeo del Canal Parlament.