El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i l'INCASÒL signen un protocol de col·laboració

dilluns, 15 maig, 2017

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, COEIC, i l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, han signat un protocol de col·laboració que permet crear una relació estable i fluïda per millorar el servei que ambdues institucions han de donar a la ciutadania, als consumidors i als usuaris en general.

L’àmbit d’aplicació del protocol de col·laboració inclou les següents actuacions:

-      Emissió de dictàmens o posicionaments tècnics a petició de l’INCASÒL en casos que requereixin coneixements tècnics específics.

-      Redacció conjunta de guies, manuals de procediments i bones pràctiques.

-      Gestió dels temes formatius tècnics, tant interns com externs.

-      Intercanvi d’informació sobre camps comuns i de normativa, i si s’escau, anàlisis i informes conjunts.

-      Promoure la informació i la formació a través de la convocatòria conjunta de conferències, jornades, sessions pràctiques i cursos.

En l’acte de signatura d’aquest matí s’ha constituït  la Comissió de seguiment d’aquest protocol, integrada per dues persones representants de cada part, i que es reunirà com a mínim un cop l’any. L’acord de col·laboració té una vigència de 4 anys i es podrà prorrogar abans de la seva finalització per part de les dues institucions.

Podeu consultar les fotografies de l'acte de signatura del protocol de col·laboració en aquest enllaç