Claus per aconseguir edificis de consum d'energia gairebé nul

dimarts, 19 desembre, 2017

L'Auditori Pompeu Fabra de la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya ha estat l'escenari on s'ha desenvolupat la jornada Solucions pràctiques en edificis de consum d'energia gairebé nul, organitzada per ATECYR amb la col·laboració de la Comissió d'Energia, Grup de Treball d'Eficiència Energètica. La benvinguda a l'acte ha anat a càrrec de Pere Homs, director del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, i de Jaime Barjau, president de l'Agrupació de Catalunya de l'ATECYR.

La primera ponència ha estat pronunciada per Rafael Vázquez, president d'ATECYR Comunitat Valenciana: "El projecte europeu PROF-TRAC, del qual en forma part ATECYR, ofereix una solució per aconseguir un enfocament multidisciplinar en la formació del sector d'Edificis de Consum Gairebé Zero (NZEB). Aquest enfocament es desenvolupa mitjançant la creació i manteniment d'una plataforma d'educació per a la formació continua dels professionals al sector".

Focalitzant la seva exposició en els edificis de consum d'energia gairebé nul, Vázquez ha exposat que existeixen cinc categories de ZEBs: Nearly ZEB, Net ZEB, ZEB (Zero Energy Building), Autonoumous ZEB i + Building. En aquest context, ha afegit que "en el càlcul per definir un edifici de nZEB s'ha de considerar la demanda d'energia de l'edifici; el consum d'energia primària total; el consum d'energia primària no renovable; i l'indicador numèric del consum d'energia primària no renovable". Per últim, el president d'ATECYR Comunitat Valenciana ha argumentat que els objectius d'aquests edificis són "reduir la demanda, augmentar l'eficiència energètica i utilitzar energies renovables (On-site, Off-site i xarxes urbanes eficients)".

Per la seva banda, Lluís Morer, cap del Programa d'Eficiència Energètica (ICAEN) ha argumentat que l'estratègia catalana per la renovació energètica d'edificis busca "reduir el consum d'energies fòssils i disminuir les emissions de GEI". Tanmateix, ha explicat que "la rehabilitació energètica d'edificis gira al voltant de reduir les emissions de CO2 i la dependència energètica", i ha presentat que "l'Observatori del Registre de Certificació Energètica d'Edificis té com a un dels principals objectius apoderar els ciutadans facilitant-los-hi l'accés a informació".

La següent ponència ha anat a càrrec de Marc Masó, gestor energètic de Proisotec Energia: "El propòsit dels sistemes HVAC és proveir i mantenir un ambient còmode i segur per als ocupants d'un espai, al mateix temps que ha de ser adequat per als processos que es duen a terme en aquest lloc". A més a més, també ha especificat que "els sistemes haurien de complir el propòsit d'utilitzar el mínim ús d'energia i tenir el cost mínim".

Héctor Noguera, solutions manager i director tècnic de Baxi, ha explicat que aquesta empresa ha utilitzat el valor estàndard de 30 kWh/m2 i ha estudiat habitatges unifamiliars i edificis de 16 vivendes de Madrid, Sevilla, Barcelona i A Corunya. Arran d'això, d'una banda, han comprovat que "l'ACS serà el consum principal en la majoria de les regions de l'Estat espanyol, per davant de la calefacció i la refrigeració". D'altra banda, també han conclòs que "la recuperació de calor al sistema de ventilació afecta de manera molt important a l'energia total requerida per l'edifici".

La darrera xerrada ha estat pronunciada per Alex Castilla, tècnic de Prescripció de la Delegació Est de Trox Espanya, qui ha exposat que "les unitats de tractament d'aire específiques per a la ventilació són l'aire per a les persones i l'aigua per a les càrregues". En aquest context, ha especificat que "els ventiladors de roda lliure amb motor EC per a precisions mitjanes presenten rendiments totals millors", tot i que adverteix que és bàsic que es revisi cada cas.

Després d'una taula rodona moderada per Cristina Soler, responsable del Grup de Treball d'Eficiència Energètica, l'acte ha estat clausurat per Pere Palacín, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, i Jaime Barjau, president de l'Agrupació de Catalunya de l'ATECYR.

Podeu consultar la documentació de la jornada aquí.