Aterrant la indústria 4.0 a les necessitats reals

dimarts, 6 març, 2018

Smart Factory Alliance, l'aliança d'empreses industrials a la indústria 4.0, ha presentat la jornada Aterrant la indústria 4.0 a les necessitats reals a la seu de Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya. L'objectiu de l'acte ha estat presentar diferents solucions i casos reals a les empreses per tal d'apropar-les a la indústria 4.0. Cada empresa de l'aliança ha exposat una solució per millorar les diferents àrees empresarials.

Isabel Busto (Grup I68), en la seva ponència, ha parlat de la transformació digital i el seu impacte en la indústria. La ponent ha afirmat que les transformacions, a més d'una amenaça, poden suposar grans oportunitats. Cal tenir en compte que, "tot va molt ràpid i el que avui pot ser un avantatge, demà serà un requisit únicament per sobreviure".

Iñaki Román, gerent i soci d'Ids Industrial, per la seva banda, ha plantejat la següent idea: "Com podem passar d'una empresa 3.0 a 4.0 automatitzant les plantes i els processos industrials?", introduint, així, com es pot transformar la empresa metal·lúrgica del 3.0 al 4.0.

"La indústria 4.0 no és una cosa que podem fer de forma imminent, ràpida o immediata. És una cosa que ha de ser progressiva", ha assegurat. "Venim de la indústria 3.0, que va néixer cap al 1969. Fins ara, hem modernitzat els processos automatitzant-los i orientant-los sempre a brindar ajuda. El mercat cada vegada ens exigeix ​​una millora de la productivitat i amb aquestes tècniques el nostre client ha estat capaç de millorar la productivitat", ha afegit.

Ids Industrial ha aconseguit digitalitzar plantes completes integrant tots els dispositius i processos que requereixen els seus clients. D'aquesta manera, han aconseguit que tots els components estiguin connectats entre si a través d'elements tan essencials com la integració de la robòtica. Amb la robòtica aconsegueixen rendiments molt més elevats, augmentant la productivitat. Aquests robots, principalment, estan amb els treballadors per tal d'ajudar-los a fer treballs que requereixen més precisió, de gran pes, etc. Una ajuda que facilita la seva tasca diària. Altres elements claus en aquesta digitalització són el Big Data i l'ús del núvol, element prioritari i eix clau.

A través de la digitalització industrial "reduïm costos entre un 10 i un 20%. Costos de producció, logística, inventari, qualitat i manteniment", ha assegurat Román. D'aquesta manera, ha introduït l'exemple que han portat a terme amb un dels seus clients. En ell, s'han focalitzat en l'automatització de la matèria primera, s'han integrat tots els processos i, a més, s'han recollit dades dels processos i del producte incorporant algoritmes intel·ligents.

En el seu torn, Javier González (Semantic) ha fet esment de la configuració dels productes. Semantic és una empresa experta en el tractament del producte personalitzat. "Som especialistes en automatitzar processos de gestió de productes personalitzats, des del moment de captació de la demanda fins a la seva fabricació", ha assegurat González. "Ens trobem que els clients industrials de fabricació de productes personalitzats desconeixen que es puguin aplicar tècniques que automatitzin les seves comandes" ha afegit, això és el que Semantic ha aconseguit realitzar.

La fabricació de productes personalitzats aporta un valor afegit al client, ajuda a diferenciar-ho dels altres i ofereix un major grau de rendibilitat. No obstant això, presenta certes dificultats: tothom vol vendre productes personalitzats i això suposa certes dificultats de gestió a més de la necessitat de tenir una enginyeria específica per dissenyar. "Cal treballar els productes personalitzats com si fossin diferents, no com si fossin estàndards".

González ha finalitzat la seva ponència explicant el desenvolupament tecnològic que han fet per facilitar l'aplicació d'aquestes tècniques tant en àrees de venda com a la zona industrial.

Mikel Lorente (I68) ha exposat en la seva intervenció la importància i la necessitat d'una correcta planificació de la producció al mercat i com es pot dur a terme. A través d'aquesta introducció, ha plantejat els dos possibles models de planificació: model lineal (enfocat en el procés) i model meta heurístic (enfocat en el resultat). "El resultat ha de ser el mateix o almenys molt similar. En els dos casos tenim uns indicadors que ens permeten saber com és la planificació", ha explicat Lorente.

A través de l'aplicació de gràfics de recursos, l'empresa pot observar i analitzar el temps d'activitat, quina màquina està activa o no, entre d'altres. La solució per millorar l'organització i planificació de la producció de les empreses. "Aquest sistema de gestió i planificació és necessari. D'aquesta manera, jo puc fer la planificació i enviar-li a l'operari perquè sàpiga el que ha de fer i en quin ordre. Així, el director industrial sap què és el que està passant i té el control de la producció al complet", ha conclòs.

Alicia Alonso (Soc-e) ha explicat la importància de la ciberseguretat en les empreses. Un tema que, ha assegurat, està relacionat amb qualsevol projecte de transformació digital o d'indústria 4.0. "La transformació digital és una necessitat, una realitat que implica que hem de recollir dades dels processos, que els integrem, els analitzem i arribem a una sèrie de conclusions que ens ajudin a optimitzar aquests processos".

Això és el que ha aconseguit fer la companyia Soc-e, i ho ha fet a través de la connexió entre el món OT i el món IT. "Has de veure com aconsegueixes governar tota l'estructura completa de la planta. El perímetre físic ja no és segur i ja no hi ha protecció física amb l'obertura d'internet", ha explicat. Per això, ha exposat que cal fer aquesta transformació i veure com poder protegir-los. Segons Alonso, s'ha de veure el sistema com un sistema per capes o nivells i s'ha d'implantar una seguretat multinivell i analitzar què és el que té el sistema: identificar-lo, protegir-lo, si hi ha un problema detectar-lo, respondre i recuperar-lo.

Un exemple d'això és la creació d'CPPS de Soc-e, un punt d'unió entre el món IT i el món OT per establir mecanismes de seguretat per protegir les plantes. Aquest aparell té una sèrie de mecanismes de seguretat que s'integren en la seguretat de l'empresa garantint, també, la protecció física del dispositiu. D'altra banda, mecanitza la seguretat i reporta tots els accessos que es duen a terme en un servidor central que registra els esdeveniments de tots aquells elements de la xarxa. "Els SEIN són eines que estan tenint molta penetració en les plantes. Són els servidors centrals on van a parar totes les amenaces que tenim", ha explicat. "L'evolució tecnològica és un fet i implica nous reptes. Hem d'abordar-la amb una solució multinivell amb tecnologies flexibles i interoperables".

Alberto Sotomayor (Ibermática) ha centrat la seva ponència en el Big Data. "Estudiar les motivacions de per què comprem és complicat. No obstant això, l'entorn industrial de planta és un entorn acotat", ha argumentat. L'explotació de dades, actualment, té un potencial molt elevat. El Big Data representa una gran agrupació de dades, però no per això és imprescindible tenir milers de dades per obtenir un bon resultat. "No és tan important que tinguis una gran massa de dades, sinó que aquestes siguin de bona qualitat", ha afegit.

El Big Data consta de quatre branques: l'organització i procediment de dades; la visualització perquè l'extracció de comportament sigui comprensible per a l'usuari final; el real-time, que correspon a la part més avançada on es pot aplicar aquest tipus de models; i l'analítica. D'aquesta manera i mitjançant les dades, es poden obtenir patrons de comportament.

Com a exemple, Juanjo Galdós ha exposat el cas d'OEM a través del qual ha exemplicat l'aplicació d'un procés de Big Data orientat a la qualitat del procés de fabricació del producte. "El que fem és identificar si hi ha hagut un error en el procés. Intentem predir si hi pot haver un error al final del procés, a través dels valors obtinguts al principi, i per això és tan important la qualitat dels gràfics. Busquem que els sensors tinguin certa normalitat en el seu comportament i així detectem si el sensor té una bona capacitat predictiva", ha afegit. "D'aquesta forma de fàcil accés i comprensible, podem millorar el procés de fabricació".