Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aposta per una mobilitat sostenible

dimarts, 10 octubre, 2017

AMB llança la iniciativa Targeta T-verda.

És un títol de transport que permet utilitzar de manera il•limitat i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les 6 zones tarifàries delimitades a partir de la zona tarifària 1.

La persona sol•licitant de la targeta ha d’acreditar que està empadronada dins de l’àmbit de l’ATM i que ha desballestat un vehicle de la seva titularitat i no ha adquirit cap vehicle durant la vigència de la T-verda.

Només tindran validesa els vehicles desballestats els 6 mesos anteriors a la sol•licitud d’aquest títol de transport i els vehicles sol•licitants poden ser els següents:
- Turismes dièsel (M1) fins a EUR 3 (matriculats abans de 2006 i sense etiqueta de la DGT).
- Turismes gasolina (M1) o gas fins EUR 2 (matriculats abans de 2000 i sense etiqueta de la DGT).
- Motos tipus pre-EUR o EUR1 (ciclomotors matriculats abans del 17 de juny de 2002 i motocicletes matriculades ans de l’1 de juliol de 2004).

Més informació a l’AMB