Anuncis oficials publicats

dilluns, 26 gener, 2015

Publicació del Pla especial d'establiments de concurrencia publica, hoteleria i altres activitats de la zona especifica ZE-5B "Zona Rambla" de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada en data 19 de desembre de 2014.