Adaptació al Reglament Europeu de Protecció de Dades

dijous, 1 març, 2018

El proper 25 de maig serà totalment aplicable el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu al tractament de les dades personals. Al Congrés dels Diputats està en tramitació un nou projecte de llei orgànica de protecció de dades.

El Reglament europeu implica una modificació en relació amb el tractament que fins el moment s’estava efectuant de les dades personals i obliga a una revisió dels procediments i de les clàusules que fins el moment s’estaven utilitzant.

Cal destacar que per a la majoria de supòsits (quan només existeixen dades de clients, proveïdors, potser treballadors i alguna empresa de serveis) es pot utilitzar l’eina FACILITA que l’Agencia Española de Protección de Datos ha posat a disposició d’empreses i professionals que desenvolupen tractament de dades personals que, a priori, impliquen poc nivell de risc per als drets i llibertats de les persones quines dades es tracten.

Es tracta d’una eina molt intuïtiva on, responent a les preguntes que es van formulant, el document final indica quines són les clàusules informatives que s’han d’incloure als formularis i el registre d’activitats de tractament.

En podeu trobar informació al web (accediu a la caixeta amb el nom FACILITA - Herramienta para tratamientos de escaso riesgo).