Actualització nova eina unificada LIDER-CALENER i el seu manual d'usuari i publicació del nou DA DB-HE/3 "Ponts tèrmics"

divendres, 6 juny, 2014

S'ha actualitzat la nova eina unificada LIDER-CALENER i el seu manual d'usuari. Més informació i descàrrega.
S'ha publicat el nou DA DB-HE/3 "Ponts tèrmics" per facilitar l'aplicació del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE. Accés al document.