27/10/14 Jornada de presentació de la Llei de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

divendres, 17 octubre, 2014

Jornada 27/10/14 17:00h

 

El 5 d’agost de 2014 es va publicar al DOGC, la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la Seguretat Industrial dels Establiments, les Instal·lacions i els Productes. Dins l'àmbit de competències de la Generalitat la Llei regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial d'establiments, instal·lacions i productes a Catalunya, incloent-hi vigilància del mercat en aquesta matèria. És aplicable a:

a)     Els establiments en què poden produir-se accident greus.

b)     Les instal·lacions i els productes que, per llur condició de fons de risc, poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a conseqüència d'un accident.

c)     Els agents de la seguretat industrial i, més específicament, els organismes de control que actuen en els reglaments tècnics de la seguretat industrial.

Aquesta llei és una de les més importants en el marc de referència per a l’exercici dels nostres professionals.

És per aquest motiu que els dos Col·legis que representen al col·lectiu (Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona) han unit esforços per tal d’organitzar una Jornada de presentació d’aquesta Llei per part de la Subdirecció General de Seguretat Industrial.                           

Programa:

-    Benvinguda

Alberto Alegre, Direcció General d’Endesa Catalunya

-    Presentació

Jordi Guix, Degà del Col·legi Oficinal d’Enginyers Industrials de Catalunya

Miquel Darnés, Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

-    Introducció a la Llei 9/2014

Isidre Masalles, Subdirector general de Seguretat Industrial

-    Contingut de la Llei 9/2014

Esteve Aguilar, Responsable de gestió i control del sistema de seguretat industrial

-    Nou procediment de tramitació per inscriure les instal·lacions

Cristina Pruñonosa, Gerent de l’Oficina de Gestió Empresarial

-    Torn de preguntes

-    Tancament de l’acte

Data: dilluns 27 d’octubre de 2014

Horari: de 17:00h a 19:00h

(es recomana arribar amb 15 minuts d’antelació per passar el control de seguretat a l’accés i portar document acreditatiu per confirmar la identitat)

Inscripcions: Pot fer la reserva online o trucant per telèfon al 93 319 23 04 (de 9 a 14h i de 16 a 18h)

Lloc: Auditori Vilanova de l’Edifici d’Endesa Catalunya. Avinguda Vilanova, 12. Barcelona

Places limitades        

                                                                      

Organitzen:

 

Agraïments: